O echipă de succes descoperă cele mai potrivite soluţii şi creează legături eficiente între acestea.

AMELIA TEIS

Teis-Amelia

Amelia Teis este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Alba-Iulia şi a urmat cursurile unui Masterat în Instituţii de Drept Public şi Privat din cadrul aceleiaşi universităţi. Este membră a Baroului Alba din decembrie 2003.Amelia face parte din echipa de Litigii a D&B David şi Baias, fiind specializată în litigii administrative, comerciale şi de drept fiscal.
Anterior colaborării cu D&B David şi Baias şi având o experienţă de 10 ani ca avocat pledant, Amelia a coordonat Departamentul de Litigii şi Arbitraj din cadrul unei firme de avocatură, specializată în achiziţii publice, dobândind astfel o vastă experienţă în domenii precum litigii administrative şi comerciale, achiziţii publice şi penal comercial (infracţiuni economice şi de corupţie).
Amelia a reprezentat cu succes numeroase companii multinaţionale în faţa instanţelor de judecată din România, precum şi a instanţelor arbitrale naţionale şi internaţionale în acţiuni complexe din sectoarele: utilităţi, infrastructură, construcţii.

CRISTINA PĂDURARU

Cristina Păduraru este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi membră a Baroului Bucureşti din ianuarie 2012.

Cristina s-a alăturat echipei de Corporate M&A a D&B David şi Baias în septembrie 2012.

Domeniile de expertiză ale Cristinei includ dreptul comercial şi cel al societăţilor comerciale cât şi fuziuni şi achiziţii.

MIHAIL BOIAN

Mihail Boian este Avocat Senior Coordinator în cadrul D&B David și Baias. Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București și este membru al Baroului București din 2009. Expertiza sa acoperă aspecte legate de drept fiscal, public și civil.

Mihail și-a dezvoltat un profil specializat în domeniul litigiilor de drept fiscal, cu expertiză specială în planificarea fiscală, negocierea cu autoritățile fiscale relevante și reprezentarea clienților în instanță în litigii de drept fiscal. Mihail are o vastă experiență în consultanță oferită clienților interni și internaționali în diverse domenii fiscale, cum ar fi impozitul pe venit/profit, TVA, calculul și plata accizelor, impozitelor locale, asigurări sociale, impozite cu reținere la sursă și aspecte legate de prețurile de transfer. El a fost, de asemenea, implicat în proiecte legate de proceduri privind acorduri încheiate în baza Convențiilor privind Dubla Impozitare și a Convenției de Arbitraj a Uniunii Europene. Mihail a fost, de asemenea, implicat în procesul de elaborare a prevederilor Codului de procedură fiscală din România în 2015, precum și în modificările ulterioare ale acestei legi.

De asemenea, Mihail a acordat consultanță companiilor românești și străine în alte aspecte legate de dreptul public, civil și comercial.

OVIDIU BOLD

Bold_Ovidiu_2015

Ovidiu Bold este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi membru al Baroului Bucureşti din anul 2009. Ovidiu face parte din echipa de Servicii Financiare din cadrul D&B David şi Baias şi a acumulat experienţă în special în domeniul dreptului bancar, al pieţelor de capital, al protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi în materia dreptului societăţilor comerciale.

Ovidiu a fost implicat în acordarea de asistenţă juridică oferită către instituţii financiare nebancare, societăţi de administrare a investiţiilor şi societăţi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu privire la efectuarea de operaţiuni precum transfer de portofolii de credite, modificări în structura acţionariatului sau majorări de capital social. De asemenea, Ovidiu a acordat asistenţă juridică în cadrul unui proiect ce viza constituirea unei instituţii de credit, precum şi asistenţă în relaţia cu diverse autorităţi de reglementare din domeniul serviciilor financiare.