Proiecte de succes (prezentare selectivă)

  • D&B David şi Baias a acordat asistenţă juridică unui important operator de telefonie mobilă din România pentru achiziţionarea unui retailer de pe piaţa locală, Asistenţa noastră juridică a constat în principal în pregătirea unui raport de due diligence, redactarea şi revizuirea contractului de vânzare-cumpărare, participarea la discuţii şi întâlniri cu reprezentanţii clientului şi ai grupului de societăţi din care clientul face parte, acordarea de asistenţă la negociere în vederea semnării, pregătirea şi depunerea la Consiliul Concurenţei din România a notificării de concentrare economică şi obţinerea autorizaţiei Consiliului Concurenţei.
  • D&B David şi Baias a acordat asistenţă juridică unui mare operator de telecomunicaţii cu privire la aspectele şi implicaţiile de ordin juridic ale serviciilor preconizate de operatorul de telecomunicaţii din perspectiva reglementărilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private.
  • D&B David şi Baias a acordat asistenţă juridică unui mare operator de telefonie mobilă din România în diverse proiecte:
  • D&B a obţinut o decizie de autorizare a concentrării economice realizate ca urmare a achiziţiei unui important distribuitor activ pe piaţa de comercializare cu amănuntul de produse şi servicii post şi pre plătite;
  • Asistenţă oferită clientului în faţa Consiliul Concurenţei cu privire la trei investigaţii iniţiate de Consiliul Concurenţei în sectorul telecomunicaţiilor (i.e. împiedicarea accesului pe piaţa interconectării – investigaţie pe piaţa naţională şi internaţională a pieţei terminării apelurilor, potenţial refuz de a furniza pe piaţa produselor pre-plătite şi pretinsă înţelegere cu distribuitorii activi pe piaţa produselor pre-plătite);
  • Suntem consultantul permanent în legătură cu diverse aspecte de dreptul concurenţei rezultate din sistemul de distribuţie al clientului, activitatea de stabilire şi schimbare a tarifelor operate, plângeri formulate de către alţi operatori de pe piaţă, analize sectoriale ale Consiliului Concurenţei etc.