Proiecte de succes (prezentare selectivă)

 • D&B a acordat asistenţă juridică unei societăţi comerciale din România active în domeniul petrolier cu privire la implementarea transferului de activitate petrolieră din zona Ţicleni, România. Mai precis, D&B a asistat clientul cu diverse probleme corporative, constând în elaborarea documentelor necesare şi înregistrarea la Registrul Comerţului a 53 de puncte de lucru preluate în cadrul transferului de activitate mai sus menţionat.
 • D&B a oferit asistenţă juridică unui client specializat în fabricarea de echipamente de control pentru industrie, pentru înfiinţarea în România a unei societăţi comerciale împreună cu alţi trei investitori români, precum şi pentru demararea activităţii acesteia, respectiv realizarea unei analize juridice preliminare achiziţiei imobilului în care se va desfăşura activitatea societăţii, pregătirea documentelor necesare finanţării societăţii prin majorarea capitalului social al acesteia, etc.
 • D&B David şi Baias a acordat asistenţă juridică în legătură cu înfiinţarea unei sucursale în România a unui lider pe piaţa globală în fabricarea de produse electronice de înaltă performanţă şi de media digitală.
 • Consultanţă juridică şi asistenţă cu privire la înmatricularea filialei din România a uneia dintre cele mai mari societăţi de business processes outsourcing din lume. D&B a oferit consultanţă juridică şi cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de comision ale societăţii în România, a redactat toate contractele necesare pentru desfăşurarea activităţii societăţii, atât contracte ce au fost încheiate cu furnizorii, cât şi cele ce au fost încheiate cu clienţii societăţii, şi a oferit asistenţă juridică în activităţile comerciale desfăşurate de către societate.
 • Consultanţă juridică şi asistenţă cu înmatricularea a două sucursale în România (Sibiu şi Câmpulung) ale unui grup internaţional, lider în domeniul tehnologiilor pentru energie electrică şi automatizări care îşi desfăşoară activitatea în 100 de ţări şi are peste 120,000 de salariaţi.
 • D&B a oferit asistenţă clientului în legătură cu înregistrarea filialei unei mari societăţi japoneze specializată în fabricarea de componente electrice pentru automobile. De asemenea, D&B a asistat clientul prin redactarea şi negocierea contractelor de concesiune cu autorităţile române competente în domeniul parcurilor industriale.
 • Asistenţă pentru constituirea la Piteşti a filialelor din România a mai multor producători francezi importanţi de piese auto societăţi, analiza contractelor de vânzare-cumpărare preconizate a se încheia de client cu principalul producător de automobile din România şi întocmirea modificărilor la contractele respective, evaluarea eventualelor riscuri şi impedimente pentru punerea în aplicare a tranzacţiei vizate.
 • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la înmatricularea unei societăţi comerciale în România, filială a unui mare grup internaţional producător de alimente pentru copii, precum şi cu privire la structurarea activităţii societăţii în România şi analiza documentaţiei necesare pentru dezvoltarea activităţi.
 • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire privind înregistrarea în România a sucursalei uneia dintre cele mai mari societăţi internaţionale ce activează în domeniul studiilor clinice.
 • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la majorarea capitalului social al unei instituţii financiare cu filială în România;
 • Asistarea clientului pentru înmatricularea în România a filialei unuia dintre cele mai mari grupuri internaţionale specializat în producţia de substanţe chimice şi îngrăşăminte, precum şi asistenţă pentru implementarea unei structuri operaţionale pentru distribuţia de îngrăşăminte chimice în România, inclusiv redactarea contractelor necesare în acord cu legislaţia română.
 • D&B a acordat consultanţă juridică cu privire la organizarea activităţii companiilor achiziţionate în cadrul grupului deţinut de un mare fond de investiţii specializat în investiţii imobiliare pentru armonizarea şi uniformizarea structurii acestora cu a societăţilor din grup. Modificările corporatiste au avut în vedere atât schimbări ale organelor de conducere, a sediului şi structurii asociaţilor.
 • Consultanţă şi asistenţă juridică acordată clientului activ în domeniul publicaţiilor periodice cu privire la implementarea unei structuri de distribuţie în România, redactarea, modificarea şi revizuirea documentaţiei necesare.
 • D&B a oferit consultanţă juridică unui client specializat în furnizarea de servicii financiare clienţilor cu privire la numirea administratorilor şi definirea/stabilirea atribuţiilor acestora în cadrul societăţii.
 • D&B a acordat consultanţă juridică unei societăţi active în domeniul media cu privire la structura de management a societăţii precum şi cu privire la atribuţiile administratorilor.
 • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la dizolvarea şi lichidarea unei societăţi din domeniul agricol, redactarea documentelor necesare pentru dizolvare şi asistenţă în faţa autorităţilor competente;
 • Studiu cu privire la regulile de guvernanţă corporatistă din România, prin urmărirea şi studierea cadrului legislativ de punere în aplicare a acestor reguli internaţionale, punând accentul pe legea societăţilor comerciale, legea valorilor mobiliare, regulamentele de listare a companiilor la bursă şi codul naţional de guvernanţă corporatistă.
 • De asemenea, D&B a analizat recomandările Codului de Guvernanţă Corporatistă din România, în special principiile referitoare la funcţionarea Consiliului de Administraţie, independenţa, funcţionalitatea şi procedurile de lucru ale Consiliului de Administraţie şi ale auditorilor financiari, precum şi obligativitatea aplicării acestui Cod societăţilor comerciale listate la bursă.
 • Analiza efectuată a avut drept scop şi urmărirea evoluţiei standardelor de guvernanţă corporatistă din România, prin adoptarea de către companiile româneşti a acestor standarde şi alinierea structurilor acestor companii la standardele Uniunii Europene şi la principiile OECD.