Servicii Financiare şi Pieţe de Capital


Bancar – Financiar

 • Asistenţă juridică acordată societăţilor în legătură cu redactarea şi negocierea documentaţiei de finanţare pentru împrumuturi contractate în diverse scopuri (proiecte imobiliare, capital de lucru, refinanţarea împrumuturilor existente etc.);
 • Consultanţă detaliată acordată societăţilor autohtone şi internaţionale în privinţa începerii de activităţi bancare în România–condiţii legale, cerinţe minime, proceduri aplicabile, strategia de abordare a Băncii Naţionale a României etc;
 • Consultanţă acordată băncilor pentru asigurarea respectării reglementărilor bancare, inclusiv în materie de guvernanţă corporativă;
 • Redactarea sau revizuirea contractelor de împrumut şi a altor documente încheiate de banci cu clienţii; redactarea sau revizuirea contractelor de împrumut încheiate de societăţi din cadrul aceluiaşi grup;
 • Asistenţă acordată băncilor în vederea implementării produselor bancare specifice;
 • Proiecte de audit juridic la băncile autorizate de Banca Naţională a României să îşi desfăşoare activitatea în România;
 • Asistenţă juridică cu privire la tranzacţii de fuziuni şi achiziţii (proiecte de due diligence – atât partea vânzătorului, cât şi partea cumpărătorului, negocierea documentaţiei de tranzacţie, asistenţă în procesul de aprobare de către Banca Naţională a României);
 • Asistenţă juridică acordată pentru reorganizarea băncilor locale (asistenţă cu toată documentaţia necesară pentru aprobarea de către Banca Naţională a României a proceselor de fuziune/divizare, întocmirea întregii documentaţii corporative necesare pentru procesul de fuziune/divizare, depunerea şi susţinerea acesteia în faţa Registrului Comerţului);
 • Asistenţă juridică cu privire la tranzacţiile de transfer de afacere între bănci sau între bănci şi alte entităţi financiare (redactarea acordului de transfer de activitate, consultanţă cu privire la implicaţiile implementării transferului de activitate).

Instituţii financiare nebancare

 • Asistenţă juridică acordată instituţiilor financiare nebancare în legătură cu condiţiile necesare pentru derularea diverselor activităţi de creditare în România;
 • Consultanţă juridică cu privire la posibilitatea societăţilor din Uniunea Europeană de a realiza activităţi de creditare în România;
 • Opinii juridice referitoare la restructurarea activităţilor de leasing în România;
 • Redactarea şi revizuirea documentelor societare ale instituţiilor financiare nebancare (i.e. acte constitutive, alte regulamente interne, precum şi norme şi proceduri);
 • Asistenţă şi consultanţă juridică în cursul înregistrării ca instituţii financiare nebancare la Banca Naţională a României şi înregistrării la Registrul Comerţului;
 • Consultanţă juridică acordată instituţiilor financiare nebancare cu privire la respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României;
 • Consultanţă juridică cu privire la activităţile auxiliare care pot fi desfăşurate de instituţii financiare nebancare (i.e. intermedierea în asigurări, leasing operaţional etc.);
 • Revizuirea contractelor utilizate de instituţii financiare nebancare în cadrul activităţii de creditare;
 • Asistenţă juridică cu privire la tranzacţii de fuziuni şi achiziţii (proiecte de due diligence – atât partea vânzătorului, cât şi partea cumpărătorului, negocierea documentaţiei de tranzacţie, asistenţă în procesul de aprobare/notificare de reglementare cu Banca Naţională a României);
 • Asistenţă juridică cu privire la reorganizarea IFN-urilor locale (asistenţă cu toată documentaţia necesară pentru aprobarea proceselor de fuziune/divizare de către Banca Naţională a României, întocmirea întregii documentaţii corporative necesare pentru procesul de fuziune/divizare, depunerea şi susţinerea acesteia în faţa Registrului Comerţului);
 • Asistenţă juridică cu privire la tranzacţiile de transfer de activitate între IFN-uri sau IFN-uri şi alte entităţi financiare (redactarea acordului de transfer de activitate, consultanţă cu privire la implicaţiile punerii în aplicare a transferului de activitate).

Pensii private

 • Asistenţă juridică în timpul procedurii de autorizare a unei societăţi de pensii din Pilonul II;
 • Asistenţă juridică pe parcursul procedurii de autorizare a unei societăţi de pensii din Pilonul III (proiect în curs de desfăşurare);
 • Consultanţă juridică cu privire la diverse aspecte legate de legislaţia primară şi secundară de punere în aplicare a Pilonului II şi a Pilonului III al sistemului de pensii;
 • Consultanţă juridică privind libera prestare a serviciilor şi libertatea de stabilire pentru administratorii Pilonului II şi Pilonului III, posibilitatea utilizării paşaportului european în România şi analiza prevederilor directivelor europene prin raportare la prevederile din legislaţia românească;
 • Consultanţă juridică în ceea ce priveşte intermedierea produselor fondurilor de pensii de către agenţii de asigurări, autorizarea şi cerinţele de calificare ale acestora.

Valori mobiliare

 • Consultanţă juridică şi asistenţă cu privire la cadrul de reglementare aplicabil furnizorilor de servicii de crowdfunding, inclusiv asistenţă pe durata autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
 • Asistarea clienţilor la implementarea ofertelor publice de valori mobiliare pe piaţa de capital din România; asistenţă la pregătirea documentaţiei, structurarea aranjamentelor contractuale, consultanţă cu privire la cerinţele impuse de procedurile regulamentare; consultanţă cu privire la oferte publice de valori mobiliare pe pieţele de capital din afara României; consultanţă şi asistenţă juridică la listarea valorilor mobiliare pe pieţe reglementate;
 • Consultanţă juridică cu privire la posibilitatea societăţilor listate de a emite şi, ulterior, de a răscumpăra obligaţiuni tranzacţionabile înainte de maturitate;
 • Asistenţă juridică şi consultanţă furnizată societăţilor cu privire la o largă arie de reglementări din domeniul instrumentelor financiare, cum ar fi:
  • consultanţă juridică cu privire la condiţiile pentru ca o societate să fie listată pe o piaţă reglementată;
  • consultanţă juridică referitoare la alternativele disponibile pentru implementarea de planuri stock option cu scopul de a stimula directorii societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe pieţe reglementate;
  • opinii juridice referitoare la interpretarea conceptelor utilizate în regulamentele privind instrumentele financiare şi asistenţă în cursul discuţiilor cu Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru clarificarea diverselor concepte;
  • consultanţă juridică cu privire la drepturile acţionarilor minoritari din societăţile listate;
  • consultanţă juridică cu privire la respectarea obligaţiei permanente de transparenţă a societăţilor listate şi la riscurile asociate încălcării acestei obligaţii;
  • consultanţă juridică cu privire la documentele şi organizarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor ale societăţilor listate;
  • consultanţă juridică cu privire la consecinţele reorganizării societăţilor listate prin intermediul unor fuziuni sau divizări, în lumina reglementărilor din domeniul valorilor mobiliare;
  • consultanţă juridică cu privire la consecinţele schimbărilor în structura participaţiilor acţionarilor importanţi din societăţile listate în lumina reglementărilor din domeniul valorilor mobiliare;
  • consultanţă juridică cu privire la structurarea diferitelor tranzacţii în care sunt implicate societăţi listate în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legale aplicabile pieţei de capital;
  • opinii juridice cu privire la căile de transformare în societăţi închise a societăţilor listate, incluzând consultanţa cu privire la ofertele publice efectuate în vederea transformării respectivelor societăţi în societăţi închise;
  • consultanţă juridică în legătură cu condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru re-autorizarea unui fond de investiţii şi în legătură cu modificările permise fondurilor de investiţii în ceea ce priveşte investiţiile efectuate de acestea (atât OPCVM cât şi FIA);
  • analiză juridică a contractelor de administrare încheiate de societăţi de investiţii financiare cu societăţile de administrare ale acestora; analiza juridică a contractelor de custodie;
  • consultanţă acordată acţionarilor unei importante societăţi româneşti pentru vânzarea participaţiilor acesteia unor investitori autohtoni şi străini (audit juridic, structurarea tranzacţiei, negocierea contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni).

Asigurări

 • Furnizarea de consultanţă juridică cu privire la diverse aspecte legate de funcţionarea societăţilor de asigurare, revizuirea de contracte de asigurare;
 • Analiză şi consultanţă cu privire la scheme internaţionale de asigurare şi reasigurare;
 • Analiza unor contracte de asigurări şi a relaţiilor cu societăţi de asigurări în cursul unor proiecte de tip due-dilligence;
 • Asistenţă juridică pe parcursul procedurii de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a unor societăţi de intermediere în asigurări;
 • Asistenţă juridică cu privire la tranzacţii de fuziuni şi achiziţii (proiecte de due diligence – atât partea vănzătorului cât şi partea cumpărătorului, negocierea documentaţiei de tranzacţie, asistenţă în obţinerea aprobării de reglementare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară);
 • Asistenţă juridică cu privire la reorganizarea companiilor locale de asigurări (asistenţă cu privire la toată documentaţia necesară pentru aprobarea proceselor de fuziune/divizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmirea întregii documentaţii corporative necesare pentru procesul de fuziune/divizare, depunerea şi susţinerea în faţa Registrului Comerţului);
 • Asistenţă juridică cu privire la tranzacţiile de transfer de portofoliu între societăţile de asigurare (redactarea contractului de transfer de portofoliu, consultanţă cu privire la implicaţiile implementării transferului de portofoliu, asistenţă pe parcursul procesului de aprobare de reglementare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară);