Bancar – Financiar

 • Asistenţă juridică acordată societăţilor în legătură cu redactarea şi negocierea documentaţiei de finanţare pentru împrumuturi sindicalizate contractate pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare;
 • Consultanţă detaliată acordată societăţilor autohtone şi internaţionale în privinţa începerii de activităţi bancare în România–condiţii legale, cerinţe minime;
 • Consultanţă acordată băncilor pentru asigurarea respectării reglementărilor bancare;
 • Consultanţă acordată băncilor în legătură cu legislaţia privind garantarea tranzacţiilor, redactarea contractelor de garanţie şi înregistrarea garanţiilor;
 • Redactarea contractelor de împrumut şi a altor documente încheiate de banci cu clienţii; redactarea contractelor de împrumut încheiate de societăţi din cadrul aceluiaşi grup;
 • Asistenţă acordată băncilor în vederea implementării produselor bancare specifice;
 • Proiecte de audit juridic la băncile autorizate de Banca Naţională a României să îşi desfăşoare activitatea în România;
 • Asistenţă juridică (incluzând, dar nelimitându-se la consiliere, redactare şi negociere de contracte etc.) acordată instituţiilor financiare sau companiilor în legătură cu operaţiunile de finanţare permise de reglementările bancare din România (factoring, scontare etc.).

Instituţii financiare nebancare

 • Asistenţă juridică acordată instituţiilor financiare nebancare în legătură cu condiţiile necesare pentru derularea diverselor activităţi de creditare în România;
 • Consultanţă juridică cu privire la posibilitatea societăţilor din Uniunea Europeană de a realiza activităţi de creditare în România;
 • Opinii juridice referitoare la restructurarea activităţilor de leasing în România;
 • Redactarea şi revizuirea documentelor societare ale instituţiilor financiare nebancare (i.e. acte constitutive);
 • Asistenţă şi consultanţă juridică în cursul înregistrării ca instituţii financiare nebancare la Banca Naţională a României şi la Registrul Comerţului;
 • Consultanţă juridică acordată instituţiilor financiare nebancare cu privire la respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României;
 • Consultanţă juridică cu privire la activităţile care pot fi desfăşurate de instituţii financiare nebancare (i.e. intermedierea în asigurări, leasing operaţional etc.);
 • Revizuirea contractelor utilizate de instituţii financiare nebancare în cadrul activităţii de creditare;
 • Consultanţă juridică generală cu privire la activităţile care se califică drept „creditare cu titlu profesional” şi care atrag astfel cerinţa ca o societate să se organizeze şi să se înregistreze ca instituţie financiară nebancară.

Asigurare

 • Furnizarea de consultanţă juridică cu privire la diverse aspecte legate de funcţionarea societăţilor de asigurare, revizuirea de contracte de asigurare;
 • Analiză şi consultanţă cu privire la scheme internaţionale de asigurare şi reasigurare;
 • Analiza unor contracte de asigurări şi a relaţiilor cu societăţi de asigurări în cursul unor proiecte de audit juridic;
 • Asistenţă juridică pe parcursul procedurii de autorizare de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unor societăţi de intermediere în asigurări.

Pensii private

 • Asistenţă juridică în cursul procedurii de autorizare a unei societăţi de pensii de pilon II;
 • Asistenţă juridică în cursul procedurii de autorizare a unei societăţi de pensii de pilon III (proiect în curs de desfăşurare);
 • Consultanţă juridică cu privire la diverse aspecte legate de legislaţia primară şi secundară care implementează Pilonul II şi Pilonul III;
 • Consultanţă juridică cu privire la libertatea de prestare a serviciilor şi la libertatea de stabilire în cazul administratorilor din Pilonul II şi Pilonul III, la posibilitatea utilizării Paşaportului European în acest domeniu, analiză a prevederilor directivelor europene comparativ cu prevederile legislaţiei române.
 • Consultanţă juridică referitoare la intermedierea de produse ale fondurilor de pensii de către agenţi de asigurare, la cerinţele de autorizare şi calificare ale acestora.

Valori mobiliare

 • Asistarea clienţilor la implementarea ofertelor publice de valori mobiliare pe piaţa de capital din România; asistenţă la pregătirea documentaţiei, structurarea aranjamentelor contractuale, consultanţă cu privire la cerinţele impuse de procedurile regulamentare; consultanţă cu privire la oferte publice de valori mobiliare pe pieţele de capital din afara României; consultanţă şi asistenţă juridică la listarea valorilor mobiliare pe pieţe reglementate;
 • Consultanţă juridică cu privire la posibilitatea societăţilor listate de a emite şi, ulterior, de a răscumpăra obligaţiuni tranzacţionabile înainte de maturitate;
 • Asistenţă juridică şi consultanţă furnizată societăţilor cu privire la o largă arie de reglementări din domeniul instrumentelor financiare, cum ar fi:
  • consultanţă juridică cu privire la condiţiile reglementare pentru ca o societate să fie listată pe o piaţă reglementată;
  • consultanţă juridică referitoare la alternativele disponibile pentru implementarea de planuri stock option cu scopul de a stimula directorii societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe pieţe reglementate;
  • opinii juridice referitoare la interpretarea conceptelor utilizate în regulamentele privind instrumentele financiare şi asistenţă în cursul discuţiilor cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare pentru clarificarea diverselor concepte;
  • consultanţă juridică cu privire la drepturile acţionarilor minoritari din societăţile listate;
  • consultanţă juridică cu privire la respectarea obligaţiei permanente de transparenţă a societăţilor listate şi la riscurile asociate încălcării acestei obligaţii;
  • consultanţă juridică cu privire la documentele şi organizarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor ale societăţilor listate;
  • consultanţă juridică cu privire la consecinţele restructurării societăţilor listate prin intermediul unor divizări, în lumina reglementărilor din domeniul valorilor mobiliare;
  • consultanţă juridică cu privire la consecinţele schimbărilor în structura participaţiilor acţionarilor importanţi din societăţile listate în lumina reglementărilor din domeniul valorilor mobiliare;
  • consultanţă juridică cu privire la structurarea diferitelor tranzacţii în care sunt implicate societăţi listate în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legale aplicabile pieţei de capital;
  • opinii juridice cu privire la căile de transformare în societăţi închise a societăţilor listate, incluzând consultanţa cu privire la ofertele publice efectuate în vederea transformării respectivelor societăţi în societăţi închise;
  • consultanţă juridică în legătură cu condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru re-autorizarea unui fond de investiţii şi în legătură cu modificările permise fondurilor de investiţii în ceea ce priveşte investiţiile efectuate de acestea;
  • consultanţă juridică cu privire la motivele de descalificare a depozitarilor şi a acţionarilor acestora;
  • analiză juridică a contractelor de administrare încheiate de societăţi de investiţii financiare cu societăţile de administrare ale acestora; analiza juridică a contractelor de custodie;
 • Verificarea conformităţii activităţii diverselor societăţi listate cu reglementările din domeniul instrumentelor financiare în cursul proiectelor de audit juridic;
 • Un important număr de proiecte de audit juridic cu privire la societăţi listate din diferite sectoare, cum ar fi sectorul: bancar, IT, producţie (industrială şi de bunuri de consum), media şi telecomunicaţii;
 • Asistenţă la negocierea şi redactarea unor contracte de vânzare-cumpărare, consultanţă în vederea asigurării conformităţii cu reglementările emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
 • Consultanţă acordată acţionarilor unei importante societăţi româneşti pentru vânzarea participaţiilor acesteia unor investitori autohtoni şi străini (audit juridic, structurarea tranzacţiei, negocierea contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni).

Contact

Sorin David, Partener Coordonator
sorin.david@david-baias.ro

Proiecte de succes