Fuziuni şi Achiziţii


Asistenţă în tranzacţii

  • asistenţă pe durata tranzacţiei oferită acţionarilor unor importante societăţi româneşti cu privire la vânzarea pachetului de acţiuni constând în structurarea tranzacţiilor, asistenţă oferită pentru adresarea întrebărilor transmise de investitor în etapa analizei de tip due diligence juridic şi pentru negocierea documentaţiei de tranzacţie;
  • asistenţă pe durata tranzacţiei pentru cumpărători constând în realizarea analizei de tip due diligence juridic, negocierea şi redactarea documentaţiei de tranzacţie, reprezentare în faţa Consiliului Concurenţei cu privire la concentrarea economică, precum şi în faţa altor autorităţi relevante.

Realizarea analizei de tip due diligence juridic

  • În cadrul tranzacţiilor, dar şi separat, oferim asistenţă în cadrul numeroaselor proiecte de due diligence juridic, atât pentru vânzător, cât şi pentru cumpărător, asupra societăţilor ţintă din diverse sectoare cum ar fi: produse de larg consum, telecomunicaţii, bancar, informatic şi media, având drept scop identificarea celor mai importante riscuri ce derivă din activitatea societăţii, pentru a obţine o imagine fidelă a situaţiei sale juridice.

Servicii de reorganizare (fuziuni domestice şi transfrontaliere, divizări, transferuri de activitate)

  • efectuarea de analize de fezabilitate în cadrul unor echipe multidisciplinare împreună cu experţii PwC în domeniul fiscal şi financiar pentru identificarea soluţiilor optime de reorganizare;
  • servicii de project management pentru implementarea proceselor de reorganizare;
  • asistenţă, împreună cu experţii PwC, în implementarea serviciilor de reorganizare din perspectivă juridică, fiscală şi financiară;