Asistenţă în tranzacţii

  • asistenţă pe durata tranzacţiei pentru vânzări constând în asistenţă oferită acţionarilor unor importante societăţi româneşti cu privire la vânzarea pachetului de acţiuni (structurarea tranzacţiilor, negocierea Contractelor de vânzare-cumparare de acţiuni, precum şi a documentaţiei aferente tranzacţiei, asistenţă referitoare la procedura în faţa Consiliului Concurenţei);
  • asistenţă pe durata tranzacţiei pentru cumpărări constând în realizarea due diligence-ului juridic, negocierea şi redactarea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni/părţi sociale, reprezentare în faţa Consiliului Concurenţei cu privire la concentrarea economică, precum şi în faţa altor autorităţi relevante.

Realizarea due diligence-ului juridic şi a analizei juridice

  • în cadrul tranzacţiilor, dar şi separat, am oferit asistenţă în cadrul numeroaselor proiecte de due diligence juridic, atât pentru vânzător, cât şi pentru cumpărător asupra societăţilor ţintă din diverse sectoare cum ar fi: produse de larg consum, telecomunicaţii, bancar, informatic şi media, având drept scop de a identifica cele mai importante riscuri ce derivă din activitatea societăţii, pentru a obţine o imagine fidelă a situaţiei sale juridice.

Structurarea tranzacţiei

  • D&B acordă asistenţă juridică privind structurarea tranzacţiilor constând în redactarea de opinii juridice privind analiza alternativelor de structurare a tranzacţiei identificate în cazul specific, asistenţă acordată clientului în vederea alegerii structurii celei mai avantajoase din punct de vedere juridic pentru realizarea unei tranzacţii (e.g. din perspectiva achiziţiei şi a vânzării), dar şi asistenţă cu privire la implementarea structurii respective.

Contact

Sorin David, Partener Coordonator
sorin.david@david-baias.ro

Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro

Proiecte de succes