Proiecte de succes (prezentare selectivă)

Investigaţii ale Consiliului Concurenţei

 • D&B a acordat asistenţă unui grup de societăţi în prima investigaţie a Consiliului Concurenţei pe piaţa comercializării masei lemnoase din România, investigaţia având ca obiect posibile înţelegeri anticoncurenţiale între întreprinderile participante la anumite licitaţii organizate de Romsilva. De asemenea, D&B a asistat societăţile în evaluarea conformităţii activităţii acestora cu obligaţiile în materie de trasabilitate a masei lemnoase, prin analiza proceselor interne şi a modului de desfăşurare a activităţii angajaţilor.
 • D&B a acordat asistenţă mai multor traderi de cereale pe parcursul investigaţiei Consiliului Concurenţei (inclusiv la momentul inspecţiilor inopinate) privind un posibil cartel de fixare a preţurilor între companiile active pe piaţa comercializării şi trading-ului de cereale din România. Investigaţia a fost finalizată fără sancţiuni.
 • D&B a acordat asistenţă unui important producător de ciment în primul caz de cartel din România (2005 – 2007). La nivelul Consiliului Concurenţei, am reuşit să demontăm acuzaţia potrivit căreia trei companii exercită o “poziţie dominantă colectivă” (a fost pentru prima oară când Consiliul Concurenţei a încercat să aplice teoria “poziţiei dominante colective”). Am obţinut anularea amenzii în valoare de 9 milioane EUR impuse de către Consiliul Concurenţei clientului nostru. Am asistat şi reprezentat clientul în faţa Curţii de Apel Bucureşti şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe parcursul procedurilor judiciare iniţiate de clientul nostru împotriva deciziei emise de Consiliul Concurenţei în urma investigaţiei. Procedurile s-au încheiat prin decizia definitivă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de anulare a deciziei Consiliului Concurenţei numai cu privire la clientul nostru.
 • D&B a acordat asistenţă unui IFN pe tot parcursul investigaţiei declanşate de Consiliul Concurenţei cu privire la un presupus schimb de informaţii sensibile în cadrul Asociaţiei Societăţilor Financiare. Investigaţia a fost finalizată fără aplicarea de sancţiuni pentru clientul nostru.
 • D&B a acordat asistenţă unui grup de societăţi de prestigiu în industria ospitalităţii pe tot parcursul investigaţiei derulate de Consiliul Concurenţei pe piaţa serviciilor F&B din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti cu privire la o potenţială înţelegere de fixare a preţurilor între operatorii de spaţii comerciale cu destinaţia F&B. Investigaţia s-a finalizat cu aplicarea unor amenzi în cuantum cumulat de doar 32.000 EUR pentru grupul de societăţi asistat de D&B.
 • D&B a acordat asistenţă unui important operator telecom pe parcursul mai multor investigaţii efectuate de Consiliul Concurenţei. În cadrul uneia dintre investigaţii, D&B a asistat clientul în faţa instanţelor în legătură cu contestarea amenzii impuse de Consiliul Concurenţei în valoare de 34,8 milioane EUR pentru un abuz de poziţie dominantă şi a obţinut anularea acestei amenzi în faţa Curţii de Apel Bucureşti. În recursul soluţionat în 2018, D&B a obţinut reducerea amenzii la 23,83 milioane EUR.
 • D&B a asistat şi reprezentat cu succes o companie petrolieră şi distribuitorul său afiliat în faţa instanţelor de judecată cu privire la anularea unei decizii emise de către Consiliul Concurenţei, obţinând o reducere semnificativă a amenzii impuse de către autoritate, cu o valoare cumulată de 21 milioane EUR, de la valoarea iniţială de 116 milioane EUR.

Concentrări economice

 • D&B a acordat asistenţă unui grup de societăţi – liderul pieţei locale de curierat – în notificarea către Consiliul Concurenţei a operaţiunii de preluare a controlului asupra unui operator de transport şi logistică.
 • D&B a asistat o societate din Germania cu tradiţie în industria cafelei, specializată în furnizarea profesională de cafea şi prestarea de servicii conexe, în procedura de autorizare de către Consiliul Concurenţei a tranzacţiei prin care aceasta a preluat controlul asupra unui jucător ce desfăşoară activităţi de comercializare cu ridicata a produselor din cafea, ceai şi a produselor alimentare, precum şi a altor soluţii destinate consumului de cafea away-from-home.
 • D&B a asistat cu succes o societate de renume în industria spitalicească din Turcia în legătură cu autorizarea de către Consiliul Concurenţei a tranzacţiei prin care societatea a intrat pe piaţa din România, prin achiziţia unui spital privat deţinut de un grup de societăţi italian.
 • D&B a acordat asistenţă juridică celui mai mare producător de energie electrică din România in relatia cu Consiliul Concurentei în ceea ce priveste crearea unor societăţi în comun împreună cu investitori privaţi, în vederea construirii a 8 parcuri fotovoltaice şi a unei centrale electrice cu ciclu combinat (CCGT).
 • D&B a acordat asistenţă juridică unui fond de investiţii din Ungaria interesat să îşi extindă operaţiunile pe piaţa agricolă din România. Echipa noastră de concurenţă a oferit asistenţă cu privire la notificarea către Consiliul Concurenţei a două concentrări economice în legătură cu achiziţia unor active aferente exploatării de ferme agricole.

Ajutor de stat

 • D&B a asistat cu succes un producător important de energie din Romania în obţinerea unui ajutor de restructurare de peste 2 miliarde EUR, inclusiv aprobarea acestuia la Comisia Europeană.
 • D&B a asistat un număr important de clienţi industriali în obţinerea unor finanţări în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru construirea de parcuri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară autoconsumului, cu sprijin public sub forma ajutorului de stat.
 • D&B oferă asistenţă continuă unui important jucător din industria petrolului în vederea identificării schemelor de ajutor de stat incidente activităţii acestuia şi aplicarea pentru diverse fonduri publice disponibile.
 • D&B a asistat un important organism internaţional în implementarea cadrului legislativ aferent unui program de finanţare european în România, recunoscut ca unul dintre principalele instrumente care contribuie la realizarea obiectivelor Pactului Verde European.
 • D&B asistă importanţi jucători de pe piaţa industriei grele în pregătirea aplicaţiilor în vederea accesării unor ajutoare de stat din Fondul pentru Modernizare.