Anti-Trust

Un important distribuitor de produse farmaceutice

 • D&B a oferit asistenţă pe parcursul unei investigaţii lansate în 2005 de către Consiliul Concurenţei pe piaţa insulinei având ca obiect analiza unei potenţiale înţelegeri anticoncurenţiale (i.e. împărţirea pieţei) din 2003 pe fondul licitaţiei naţionale organizate de către Ministerul Sănătăţii;
 • D&B este în prezent angrenat în procedura judiciară iniţiată de către clientul nostru împotriva deciziei Consiliului Concurenţei în vederea anulării amenzii în cuantum de 6 mil. Euro¸ obţinând în prealabil suspendarea executării acesteia;
 • D&B a acordat asistenţă pe parcursul a două investigaţii lansate de către Consiliul Concurenţei: (i) una având ca obiect o posibilă încălcare a art. 5 din Legea concurenţei şi a art. 81 din TCE (actualul 101 din TFUE) de către membrii unei asociaţii profesionale de importatori şi distribuitori de medicamente şi (ii) o investigaţie sectorială pentru cunoaşterea pieţei de distribuţie de medicamente din România.
Mare operator de telefonie mobilă din România

 • D&B a obţinut o decizie de autorizare a concentrării economice realizate ca urmare a achiziţiei unui important distribuitor activ pe piaţa de comercializare cu amănuntul de produse şi servicii post şi pre plătite;
 • Asistenţă oferită clientului în faţa Consiliul Concurenţei cu privire la trei investigaţii iniţiate de Consiliul Concurenţei în sectorul telecomunicaţiilor (i.e. împiedicarea accesului pe piaţa interconectării – investigaţie pe piaţa naţională şi internaţională a pieţei terminării apelurilor, potenţial refuz de a furniza pe piaţa produselor pre-plătite şi pretinsă înţelegere cu distribuitorii activi pe piaţa produselor pre-plătite);
 • Suntem consultantul permanent în legătură cu diverse aspecte de dreptul concurenţei rezultate din sistemul de distribuţie al clientului, activitatea de stabilire şi schimbare a tarifelor operate, plângeri formulate de către alţi operatori de pe piaţă, analize sectoriale ale Consiliului Concurenţei etc.
Un important producător de medicamente

 • Asistenţă în legătură cu diverse aspecte de dreptul concurenţei în legătură cu sistemul de distribuţie operat de către client, politica de discounturi a clientului pe diferite linii de servicii / tipuri de produse, relaţia contractuală cu distribuitorii clientului, identificarea şi evaluarea riscurilor anticoncurenţiale asociate implementării de noi politici comerciale etc.
Un important agent economic activ pe piaţa de comercializare cu amănuntul a bunurilor de larg consum

 • Asistenţă în faţa Consiliului Concurenţei la notificarea concentrării economice realizate prin achiziţionarea a unui număr de magazine de tip supermarket operate de către un agent economic concurent, ambele părţi implicatei (i.e. societatea achizitoare şi magazinele achiziţionate) activând pe piaţa de comerţului cu amănuntul din Bucureşti. Procedura de notificare a impus anumite dificultăţi datorită faptului că: (i) clientul a dobândit în 2008 un lanţ important de magazine de tip supermarket prezent în Bucureşti (D&B a oferit asistenţă clientului şi la acea tranzacţie); (ii) autoritatea de concurenţă a lărgit câmpul de analiză intenţionând să definească limitativ piaţa relevantă a produsului şi, (iii) concomitent cu analiza formularului de notificare, Consiliul Concurenţei a iniţiat o investigaţie pe piaţa comercializării cu amănuntul din România.
 • Asistenţă pe parcursul unei investigaţii a Consiliului Concurenţei având ca obiect o posibilă încălcare a art. 5 din Legea concurenţei şi a art. 81 din TCE (actualmente 101 din TFUE) de către client şi furnizorii săi pe piaţa comercializării cu amănuntul.
Un important dealer auto

 • D&B a solicitat şi obţinut, până acum, singura scrisoare de îndrumare de la Consiliul Concurenţei în legătură cu Regulamentul de exceptare pe categorii din sectorul autovehiculelor.
Un important producător de ciment

 • Asistenţă în faţa Consiliului Concurenţei şi a instanţelor de judecată din România în cadrul acţiunilor iniţiate împotriva deciziilor Consiliului Concurenţei prin care societăţile au fost sancţionate cu amenzi de 9 milioane de Euro, pentru presupuse înţelegeri între concurenţii aflaţi pe piaţa cimentului.
 • Litigiul a fost câştigat de clientul nostru şi decizia de sancţionare a clientului emisă de Consiliului Concurenţei a fost anulată. Acest proiect a primit premiul pentru cel mai bun proiect de litigii al anului 2006, acordat de „The Diplomat” în cadrul „Romanian Legal Awards 2007”.

Ajutor de stat

Important lanţ hotelier

 • Asistenţă în vederea obţinerii unor facilităţi în baza schemei implementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii în considerarea unui proiect de peste 100 mil. Euro. Implicarea D&B a constat în redactarea raportului de susţinere a eligibilităţii proiectului pentru obţinerea ajutorului de stat, întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor relevante în vederea admiterii cererii de finanţare.
Cel mai mare operator portuar din România

 • Asistenţă juridică cu privire la ajutorul de stat acordat clientului de către statul român în anul 2005 şi identificarea potenţialelor riscuri rezultate din nerespectarea condiţiilor impuse o dată cu acordarea subvenţiei.
Companie de producţie de filme din România

 • Asistenţă în întocmirea unui proiect legislativ în baza căruia sectorul cinematografic din România să poată să beneficieze de diverse forme de ajutor de stat.
Principal constructor de nave din România

 • Asistenţă juridică (în cooperare cu PwC) în vederea stabilirii măsurii în care clientul îndeplineşte condiţiile de accesare a unui ajutor de stat (schemă de ajutor de stat oferit prin intermediul EXIMBANK) sub forma unor garanţii de stat. Proiectul a implicat cooperarea cu specialişti din partea clientului, cu reprezentanţi EXIMBANK şi cu consultanţi exteriori.
Furnizor de energie electrică şi termică de stat

 • Consultanţă cu privire la riscul calificării majorării capitalului social al societăţii ca ajutor de stat şi la posibilitatea reducerii acestui risc prin aplicarea testului investitorului de piaţă prudent.
O companie minieră multinaţională

 • Asistenţă juridică bazată pe legislaţia aplicabilă în România şi în UE, precum şi pe jurisprudenţa comunitară cu privire la facilităţile fiscale de care a beneficiat clientul în legătură cu investiţia din zona dezavantajată Apuseni, precum şi asistenţă juridică specializată în identificarea modalităţii de calcul care să permită acordarea unui ajutor de stat cât mai substanţial pentru realizarea investiţiei. Analiză asupra strategiei optime de urmat pentru a convinge Consiliul Concurenţei şi celelalte autorităţi în vederea majorării plafonului ajutorului de stat acordat clintului pentru investiţia din zona dezavantajată Apuseni.
Companie energetică multinaţională

 • Asistenţă legală cu privire la regimul juridic al facilităţilor acordate societăţii anterior şi ulterior datei de 1 ianuarie 2007, în lumina legislaţiei relevante în domeniul ajutorului de stat. Evaluarea posibilităţii accesării unor noi facilităţi fiscale în viitor, în lumina noilor reglementări naţionale din domeniul ajutorului de stat (aplicabil în România ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană). D&B David si Baias a acordat asistenţă în negocierile purtate cu reprezentanţii Guvernului român precum şi cu alte autorităţi pentru elaborarea şi legiferarea unor ajutoare de stat în forma scutirii de taxe.
O companie de producţie textilă

 • Asistenţă în vederea identificării regimului juridic aplicabil acelor facilităţi disponibile investiţiei avută în vedere de către societate, precum şi în discuţiile purtate cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei pe acest subiect.

(Reglementările Uniunii Naţionale a Barourilor din România interzic prezentarea numelui clienţilor în legătură cu proiectele asistate de avocaţi)