Farmaceutice


  • Asistenţă privind înfiinţarea în România a unor societăţi de către companii farmaceutice multinaţionale;
  • Asistenţă juridică privind schimbarea modelului de afaceri;
  • Asistenţă privind elaborarea unei structuri flexibile a acţionariatului, în vederea asigurării listării în viitor la bursele de valori mobiliare;
  • Elaborarea / implementarea unor diverse strategii de ieşire;
  • Asistenţă în domeniul evaluării tratamentului fiscal privind diverse tipuri de cheltuieli (respectiv pentru activităţi de marketing şi promoţionale, sponsorizare);
  • Asistenţă privind elaborarea unor politici coerente de aplicare a reducerilor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  • Efectuarea de analize juridice de tip due dilligence comprehensive, destinate identificării potenţialelor expuneri din punct de vedere juridic;
  • Analiza implicatiilor juridice ale interacţiunilor cu specialiştii din domeniul sănătăţii.