Domenii de experienţă

Împreună, ajungem mai simplu la soluţia cea mai potrivită.

Un sfat util pune în legătură mai multe resurse, într-un timp mai scurt, cu costuri mai reduse. D&B David şi Baias vă pune la dispoziţie echipa sa pentru ca împreună să descoperim cele mai potrivite soluţii.

Societăţi Comerciale şi Grupuri de Societăţi


Avem o echipă stabilită şi experimentată în orice problemă de drept societar apreciată de clienţi nu doar pentru calitatea serviciilor juridice, cât şi pentru capacitatea de a avea o înţelegere holistică a proiectelor ca urmare a colaborării noatre cu PwC (plasat în topul pieţei de consultanţă din România). Experienţa extinsă în a lucra în echipe multidisciplinare ne permite să analizăm şi să adresăm toate implicaţiile unui proiect într-o manieră integrată şi eficientă.

Fuziuni şi Achiziţii


D&B acţionează în calitate de consultant atât de partea vânzătorilor cât şi de partea cumpărătorilor în procese de tranzacţie acoperind toate etapele unui astfel de proiect. Prin afilierea la PwC, vă putem oferi împreună cu echipele de consultanţă fiscală şi financiară, cea mai bună strategie care asigură atingerea obiectivelor setate cu riscuri minime.
De asemenea, D&B împreună cu echipa de specialişti fiscali ai PwC este una dintre cele mai cunoscute echipe din piaţă pentru implementarea proceselor de restructurare ale unor grupuri de societăţi / activităţi economice fiind implicaţi în restructurarea actorilor importanţi din diferite industrii.

Concurenţă şi Ajutor de Stat


D&B David şi Baias, societatea de avocatură corespondentă PwC România, este lider pe piaţa avocaturii de dreptul concurenţei din România şi oferă un pachet de soluţii multidisciplinare adaptate la realitatea concurenţei la nivel naţional şi european. Clienţii noştri beneficiază de sprijinul unei echipe cu o vastă experienţă în domeniu, coordonată de dl. Sorin David, recunoscut drept Eminent Practitioner în domeniul avocaturii de concurenţă de către ghidul caselor de avocatură, Chambers & Partners. D&B se bucură de o largă apreciere din partea clienţilor pentru abordarea profesională a aspectelor de dreptul concurenţei cu care se confruntă aceştia atât în activitatea de zi cu zi, cât şi în proiecte complexe, precum investigaţii ale Consiliului Concurenţei, tranzacţii, restructurarea modelului de afaceri şi stabilirea strategiei comerciale sau obţinerea de finanţări care ar putea avea un impact din perspectiva regulilor de ajutor de stat.

Litigii


D&B David şi Baias este o echipă de avocaţi pasionaţi, parte din reţeaua globală a PwC, cu o platformă dedicată pentru gestionarea litigiilor. Experienţa acumulată de-a lungul celor peste 20 de ani şi succesele majore obţinute atât în faţa instanţelor naţionale, cât şi în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, fac posibilă îndrumarea clienţilor în alegerea celei mai bune strategii care să corespundă tuturor cerinţelor acestora. Echipa noastră este definită de flexibilitate pentru identificarea celor mai potrivite soluţii care să conducă la rezolvarea situaţiilor litigioase, iar implementarea tehnologiei în serviciile pe care le prestăm ne permite să oferim clienţilor soluţii eficiente în cel mai scurt timp, precum şi costuri reduse.

Proprietate Intelectuală


Ideile sunt profitabile, aşa că este bine să avem grijă de ele. Fie că e vorba despre branduri, creaţii intelectuale sau date şi informaţii, clienţii noştri sunt asiguraţi.

Protecţia Datelor cu Caracter Personal


Clienţii noştri se simt ca şi cum ar avea un departament intern care lucrează împreună pentru protecţia juridică a imaginii şi a relaţiei cu angajaţii lor.

Proprietăţi Imobiliare


Echipa noastră de drept imobiliar şi dreptul construcţiilor dispune o pregătire de specialitate solidă, combinând cu succes cunoştinţe vaste şi aprofundate din domeniul imobiliar cu pragmatismul şi dedicarea faţă de clienţi. Aceste competenţe au reprezentat pietrele de temelie ale culturii echipei noastre. Expertiza noastră din domeniile dreptului imobiliar şi al construcţiilor acoperă toate aspectele referitoare la proiecte din sectoarele clasice (birouri, comercial, rezidenţial şi logistică) precum şi agricultură, energie regenerabilă, industrial, sau sectoare de nişă precum sectorul medical sau farmaceutic. Am urmărit în permanenţă să construim şi să consolidăm relaţiile noastre cu clienţii, oferind consultanţă şi asistenţă juridică promptă şi orientată pe afaceri în legătură cu proiectele în desfăşurare sau viitoare ale clienţilor. Astfel, societatea noastră asigură servicii juridice de înaltă calitate, construind o relaţie strânsă cu clienţii, cu focus pe afacerile acestora.

Relaţii de Muncă şi Resurse Umane


Aşteptările societăţii evoluează continuu, iar piaţa muncii şi legislaţia specifică sunt elemente aflate în continuă schimbare. În acest context, gestionarea riscurilor aferente şi a provocărilor de zi cu zi nu ar trebui să fie subestimată. De aceea, abordarea noastră pe piaţă este specială, combinând aspectele dreptului muncii cu alte dimensiuni relevante, cum ar fi aspecte organizaţionale şi de resurse umane, dar şi aspecte de ordin financiar şi economic, de drept fiscal şi drept societar.

Achiziţii Publice


D&B David şi Baias a înregistrat succese semnificative atât pentru clienţii din mediul privat, cât şi pentru cei din mediul public, materializate fie în acordarea de asistenţă cu succes în cadrul unor proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică, fie în contestarea documentelor emise în mod nelegal de către autorităţile contractante.

Retail şi Protecţia consumatorului


D&B este implicată în mod activ în proiecte referitoare la practicile comerciale şi protecţia consumatorului, furnizând clienţilor o paletă largă de servicii juridice ce variază de la asistenţă şi consultanţă în implementarea de noi modele de afaceri şi practici comerciale, conformitatea cu reglementările aplicabile în domeniul comerţului la asistenţă şi reprezentare în faţă autorităţilor relevante (precum ANPC sau Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale).

Servicii Financiare, Asigurări şi Pieţe de Capital


Este bine să ştiţi cu ce fel de parteneri intraţi în afacere. Mai ales într-un domeniu extrem de complex în care regulile se schimbă permanent. Astfel, între noi şi clienţii noştri, parteneriatul e bazat pe o relaţie directă, în care soluţiile şi suportul juridic sunt oferite în timp real.

Dreptul Mediului


Echipa de avocaţi D&B David si Baias, specializată în dreptul mediului, în colaborare cu echipa specializată în servicii de consultanţă de mediu din PwC Romania, oferă servicii de consultanţă integrate cu privire la protecţia mediului, acoperind aspecte juridice, tehnice şi fiscale. D&B conştientizează importanţa protecţiei mediului pentru dezvoltarea economiei, căutând în mod constant soluţii inovative şi practice pentru problemele complexe care rezultă din legile şi politicile care guvernează protecţia mediului.

Domeniul farmaceutic şi al serviciilor medicale


Dacă afacerea dumneavoastră are nevoie de tratament juridic sau fiscal, contactaţi „doctorii” D&B David şi Baias. Vă aşteptăm cu servicii de asistenţă pentru ansamblul afacerii dumneavoastră, cu soluţii juridice pentru protecţia eficientă şi dezvoltarea afacerii dumneavoastră.

Energie, Petrol şi Gaze


Portofoliul de clienţi al societăţii de avocatură D&B David şi Baias include jucători importanţi din sectorul energie, petrol şi gaze. Având în vedere că energia reprezintă nucleul activităţii sociale şi economice iar cadrul legislativ se schimbă în mod constant, în concordanţă cu cerinţele pieţei, precum şi cu ultimele standarde internaţionale, clienţii noştri sunt în căutarea unei înţelegeri aprofundate a sectorului şi a unor soluţii inovative la diversele provocări.

IT & Telecom


Nu doar tehnologia evoluează, ci şi relaţia dintre compania dumneavoastră şi clienţii dumneavoastră. Pentru menţinerea unui echilibru eficient, vă punem la dispoziţie analiză şi consultanţă specializată în industria IT&Telecom.

Sustenabilitate (ESG)


Sustenabilitate (ESG) capătă o importanţă semnificativă, întrucât investitorii caută activ informaţii despre performanţa unei companii în ceea ce priveşte factorii de mediu, sociali şi de guvernanţă. În plus, agenţiile de rating şi organele de reglementare se concentrează tot mai mult pe impunerea unor standarde mai ridicate companiilor şi pe cerinţa de a comunica transparent privind performanţa lor. Această tranziţie către practici de afaceri responsabile şi durabile nu este impulsionată doar de investitori, ci şi de consumatorii conştienţi care iau decizii mai informate bazate pe angajamentele şi acţiunile ESG ale unei companii. De la reglementările legale la impozite şi la părţile interesate activiste, companiile se confruntă tot mai mult cu presiuni pentru a face şi menţine angajamente care reflectă priorităţile ESG. De asemenea, trebuie să demonstreze conformitatea faţă de organele de reglementare şi consumatorii care au devenit recent conştienţi de importanţa ESG.