Relaţii de Muncă şi Resurse Umane


Asistenţă juridică cu privire la contracte individuale de muncă şi alte aspecte ce ţin de raporturile de muncă

 • Redactarea şi modificarea contractelor individuale de muncă, acordând o atenţie deosebită regimului juridic al clauzelor specifice ce au în vedere protecţia intereselor angajatorilor;
 • Redactarea documentelor necesare legate de încetarea contractelor individuale de muncă;
 • Asistenţă juridică cu privire la încheierea de acorduri între salariaţi şi angajatori, ce se referă atât la personalul executiv cât şi la cel din top management, acorduri ce includ atât clauze de ne-concurenţa şi de confidenţialitate, cât şi alte tipuri de clauze, cum ar fi cele de proprietate intelectuală sau non-solicitare;
 • Asistenţă juridică cu privire la negocierea „pachetelor de încetare a contractului individual de muncă” pentru salariaţii ce au poziţii de management şi nu numai;
 • Redactarea de regulamente interne, proceduri de evaluare pentru neperformanţă, politici de telemuncă, precum şi a altor tipuri de politici specifice, în funcţie de nevoile specifice ale clienţilor;
 • Soluţionarea unor probleme zilnice legate de dreptul muncii, incluzând dar nelimitându-se la negocieri şi la redactarea contractelor individuale de muncă, compensaţii plătite în avans, detaşare, mobilitate, telemuncă, timpul de lucru, etc.;

Asistenţă juridică legată de contracte colective de muncă

 • Redactarea de contracte colective de muncă;
 • Asistenţa clienţilor în negocierea contractelor colective de muncă;
 • Consilierea clienţilor cu privire la sindicate, alegerea reprezentanţilor angajatorilor în cadrul negocierilor colective, acţiuni sindicale (greve);

Asistenţă juridică cu restructurarea afacerii

 • Asistenţă juridică cu privire la restructurarea personalului în urma tranzacţiilor, procedurilor de fuziune şi divizare, reorganizare şi concedieri colective;
 • Asistenţă juridică cu privire la transferurile de întreprindere, obligaţiile angajatorilor şi drepturile angajaţilor, necesitatea consultării sindicatelor / reprezentanţilor salariaţilor în cazuri specifice, redactarea documentelor necesare (e.g. notificari catre sindicate / reprezentantii angajatilor / angajaţi, acte aditionale de alinierea a contractelor de munca, etc.) şi nu în ultimul rând asistenţă integrată, atât din perspectiva dreptului muncii, cât şi din perspectiva resurselor umane, cu privire la integrarea organizaţionala ulterior transferului;
 • Redactarea de analize juridice cu privire la probleme complexe de dreptul muncii ce ar putea apărea în implementarea unui proiect de restructurare;

Asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă

 • Asistenţă juridică cu privire la negocierea în vederea încetării litigiilor cu salariaţii;
 • Asistenţă juridică şi reprezentarea în instanţă a clienţilor în cadrul litigiilor ce derivă din raporturile de muncă (concedieri, drepturi salariale, precum şi alte drepturi ale salariaţilor, cazuri de hărţuire sexuală, discriminare etc.);

Cursuri de pregătire privind legislaţia muncii

 • Cursuri de pregătire privind legislaţia muncii atât dintr-o perspectivă generală (organizate pentru mai mulţi clienţi), precum şi din perspectiva nevoilor particulare ale societăţilor.