Asistenţă juridică cu privire la contracte individuale de muncă

 • redactarea şi modificarea contractelor individuale de muncă, acordând o atenţie deosebită regimului juridic al clauzelor specifice ce au în vedere protecţia intereselor angajatorilor;
 • redactarea documentelor necesare legate de încetarea contractelor individuale de muncă;
 • asistenţă juridică cu privire la încheierea de acorduri între salariaţi şi angajatori, ce se referă atât la personalul executiv cât şi la cel din top management, acorduri ce includ atât clauze de ne-concurenţa şi de confidenţialitate;
 • asistenţă juridică cu privire la negocierea „pachetelor de încetare a contractului individual de muncă” pentru salariaţii ce au poziţii de management;
 • soluţionarea unor probleme zilnice legate de dreptul muncii, incluzând dar nelimitându-se la negocieri şi la redactarea contractelor individuale de muncă, compensaţii plătite în avans, pensionarea anticipată, detaşare;

Asistenţă juridică legată de contracte colective de muncă

 • redactarea de contracte colective de muncă şi de regulamente de ordine interioară;
 • asistenţa clienţilor în negocierea contractelor colective de muncă;
 • consilierea clienţilor cu privire la sindicate, alegerea reprezentanţilor angajatorilor în cadrul negocierilor colective, acţiuni sindicale (greve), timpul de lucru şi discriminare.

Asistenţă juridică cu restructurarea afacerii

 • asistenţă juridică cu privire la restructurarea personalului în urma tranzacţiilor, procedurilor de fuziune şi divizare, reorganizare şi concedieri colective;
 • redactarea de Contracte de Detaşare pentru salariaţii detaşaţi ca urmare a externalizării serviciilor societăţilor;
 • asistenţă juridică a clienţilor cu privire la drepturile salariaţilor în cazul transferului de întreprindere şi redactarea de Contracte de Transfer de Întreprindere;
 • redactarea de analize juridice cu privire la probleme de dreptul muncii;

Asistenţă juridică cu reprezentarea clienţilor în instanţă

 • asistenţă juridică cu privire la negocierea acordurilor de încetare cu salariaţii concediaţi;
 • asistenţă juridică cu reprezentarea în instanţă a clienţilor în cadrul litigiilor delegate de termenii şi condiţiile contactelor de muncă (salariul şi alte drepturi ale salariaţilor, cazuri de hărţuire sexuală, etc.);

Cursuri de pregătire privind legislaţia muncii

 • cursuri de pregătire privind legislaţia muncii atât dintr-o perspectivă generală (organizate pentru mai mult de 200 clienţi), precum şi din perspectiva nevoilor particulare ale societăţilor.

Contact

Dan Dascalu, Partener
dan.dascalu@david-baias.ro

Proiecte de succes