Mihail Boian

Mihail Boian este partener în cadrul echipei de Litigii a D&B David şi Baias. Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi este membru al Baroului Bucureşti din 2009. Expertiza sa acoperă aspecte legate de drept fiscal, public şi civil.

Mihail şi-a dezvoltat un profil specializat în domeniul litigiilor de drept fiscal, cu expertiză specială în planificarea fiscală, negocierea cu autorităţile fiscale relevante şi reprezentarea clienţilor în instanţă în litigii de drept fiscal. Mihail are o vastă experienţă în consultanţă oferită clienţilor interni şi internaţionali în diverse domenii fiscale, cum ar fi impozitul pe venit/profit, TVA, calculul şi plata accizelor, impozitelor locale, asigurări sociale, impozite cu reţinere la sursă şi aspecte legate de preţurile de transfer.

În ultimii ani a fost implicat în special în cauze complexe legate de preţurile de transfer care au implicat asistenţă în faţa instanţelor de judecată, dar şi în faţa autorităţilor fiscale în cadrul procedurilor amiabile derulate în vederea eliminării dublei impozitări în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri şi a Convenţiei de Arbitraj. Mihail a fost implicat activ şi în demersurile derulate de mediul de afaceri cu autorităţile publice legate de elaborarea legislaţiei procedural-fiscale.

De asemenea, Mihail a acordat consultanţă companiilor româneşti şi străine în alte aspecte legate de dreptul public, civil şi comercial.

Contact

+40 21 225 3770
mihail.boian@david-baias.ro

Parteneri D&B David şi Baias

Sorin David
Dan Dascălu
Anda Rojanschi
Ana-Maria Iordache
Mihail Boian
Cristina Păduraru
Ovidiu Bold