Proiecte de succes (prezentare selectivă)

 • D&B David si Baias a acordat consultanţă juridică unei foarte cunoscute societăţi din domeniul farmaceutic privind integrarea personalului societăţii din România ca rezultat al fuziunii societăţii mama la nivelul grupului.
 • D&B David si Baias a oferit asistenţă juridică unei mari societăţi din România active în domeniul energetic, cu privire la reprezentarea în instanţă a societăţii cu privire la valabilitatea contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii; De asemenea, D&B a oferit şi consultanta juridica cu privire la implementarea transferului salariaţilor intre doua divizii ale societăţii ca urmare a transferului de activitate.
 • D&B a oferit asistenţă juridică unei filiale din România a unei bănci internaţionale privind negocierea contractului colectiv de muncă.
 • D&B oferă consultanţă juridică unei reputabile societăţi internaţionale de studii clinice, constând în următoarele:
  • redactarea de contracte individuale de muncă standard pentru diferite poziţii pe care le au salariaţii din organigrama societăţii din România
  • redactarea de documente necesare în cazul concedierii acestora şi asistenta cu pregătirea etapelor interne obligatorii pentru procedura de cercetare prealabila;
  • soluţionarea unor probleme curente legate de dreptul muncii;
 • D&B a oferit consultanţă juridică unei cunoscute societăţi de asigurare de viaţă din România pentru implementarea unui complex proiect de restructurare a personalului în doua faze distincte în decursul anului 2009. Asistenţa oferită a constat atât în redactarea documentaţiei necesare implementării acestui proiect cât şi asistenţă ulterioară fazei de implementare (i.e. redactarea Regulamentului Intern etc).
 • D&B a asistat o foarte cunoscută bancă din România cu analiza juridică a tuturor documentelor ce stau la baza desfăşurării raporturilor de muncă precum şi procedura urmată de aceasta în faţa autorităţilor de muncă cu scopul de a urmări implementarea corectă a prevederilor prevăzute de lege. Urmare a analizei juridice am formulat recomandări şi remedii pentru implementarea şi desfăşurarea în mod corect a raporturilor de muncă.
 • Institutul Român de cercetare în domeniul medicinii veterinare: D&B David si Baias a a cordat consultanţă juridică clientului său în multiple procese de dreptul muncii, iniţiate de foştii angajaţi ai societăţii.