Echipa noastră

O echipă de succes pune în valoare individualitatea fiecărui membru al ei.

Gestionarea “legăturilor” dintre oameni conturează echipa potrivită pentru clientul potrivit. Ne place să credem că avem experienţă în legături eficiente între profesionişti, deoarece clienţii noştri ne mulţumesc de fiecare dată personal, şi nu numai o singură dată. La D&B David şi Baias, clienţii fac parte din echipa noastră şi primesc acelaşi respect ca toţi partenerii noştri.

Cei doi parteneri fondatori, Sorin David şi Flavius Baias, sunt avocaţi cu o excelentă reputaţie în rândul profesiei juridice şi cu cariere pedagogice de succes în învăţământul superior. Echipa D&B este compusă în prezent din peste 40 de avocaţi dintre care opt sunt parteneri.


Parteneri

Sorin David

Sorin David este partener coordonator al D&B David şi Baias. A absolvit instituţii de învăţământ superior din România (doctorat summa cum laude), Statele Unite ale Americii (Masterat în Drept fiscal – “with honors”) şi Olanda (studii post-universitare).
Sorin David este cadru universitar al Facultăţii de Drept din Bucureşti, unde predă dreptul comercial şi dreptul concurenţial. Este expert în domeniul societăţilor comerciale şi al grupurilor de societăţi, în dreptul concurenţial şi în domeniul fuziunilor şi achiziţiilor.

Dan Dascălu

Dan Dascălu conduce departamentele de Litigii şi Relaţii de muncă ale D&B David şi Baias. Dan este un specialist de renume în dreptul muncii şi procedură fiscală. Practica sa în domeniul litigiilor include asistenţă acordată clienţilor în faţa organelor administrative, precum şi reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor judecătoreşti (inclusiv la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene -12 cauze) şi arbitrale în domeniile dreptului fiscal, dreptului concurenţei, dreptului comercial, dreptului muncii şi dreptului civil.

Anda Rojanschi

Anda Rojanschi coordonează echipa de Corporate M&A a D&B David şi Baias, fiind specializată în societăţi comerciale şi grupuri de societăţi, precum şi în Fuziuni, Achiziţii şi Restructurări.
Anda are experienţă în negocierea şi structurarea unor tranzacţii corporatiste şi imobiliare complexe, coordonând realizarea analizei juridice a activităţii care formează obiectul tranzacţiei.

Ana-Maria Iordache

Ana-Maria are o experienţă de peste 10 ani în domeniul litigiilor fiscale şi administrative, reprezentând cu succes numeroşi clienţi atât în faţa autorităţilor şi instanţelor de judecată din România, cât şi în procedurile derulate in faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Mihail Boian

Mihail Boian este partener în cadrul echipei de Litigii a D&B David şi Baias. Expertiza sa acoperă aspecte legate de drept fiscal, public şi civil. Mihail şi-a dezvoltat un profil specializat în domeniul litigiilor de drept fiscal, cu expertiză specială în planificarea fiscală, negocierea cu autorităţile fiscale relevante şi reprezentarea clienţilor în instanţă în litigii de drept fiscal.

Cristina Păduraru

Cristina s-a alăturat echipei corporate M&A din cadrul D&B David şi Baias în septembrie 2012 şi a fost promovată ca partener al aceleiaşi echipe în 2022. Practica Cristinei acoperă în principal lucrări specifice de fuziuni şi achiziţii. Este implicată activ în toate etapele unei tranzacţii de fuziuni şi achiziţii, fiind implicată ca membru lider al echipei, atât în proiecte de vânzare, cât şi de cumpărare, începând de la discuţiile preliminare şi până la implementarea acestora.

Ovidiu Bold

Ovidiu Bold este Partener în cadrul D&B David şi Baias şi s-a alăturat echipei de Servicii Financiare în octombrie 2008. Domeniile sale de specializare sunt dreptul bancar, legislaţia serviciilor de plată, dreptul asigurărilor şi guvernanţa corporativă, cu experienţă solidă în sectorul de M&A aplicabil instituţiilor din domeniul serviciilor financiare.


Echipa D&B David şi Baias

Consilieri
Avocaţi seniori coordonatori
Avocaţi seniori
Avocaţi colaboratori
Avocaţi juniori
Consultanţi