Societăţi Comerciale şi Grupuri de Societăţi


Consultanţă şi asistenţă juridică privind constituirea societăţilor

  • consultanţă juridică pentru identificarea structurii şi a formei juridice adecvate pentru desfăşurarea activităţii în România prin raportare la natura activităţii ce urmează a fi desfăşurată, a practicii existente în piaţă şi, unde este cazul, a practicii grupului care îşi extinde prezenţa în România;
  • consultanţă şi asistenţă juridică pentru înfiinţarea societăţilor sau a sucursalelor unor entităţi străine în România şi setarea regulilor şi poticilor de guvernanţă corporativă aplicabile organelor de conducere şi control ale noilor entităţi;

Consultanţă şi asistenţă juridică privind aspecte de guvernanţă corporativă

  • analiza politicilor de guvernanta corportiva existente si corelarea acestora cu prevederile legale aplicabile, fluxurile operationale si comerciale precum si cu regulile de control intern. Expertiza noastra acopera toate organele interne ale societatii, de la adunarea generala a asociatilor si interactiunea acesteia cu functia executiva pana la organizarea functiei executive si delegarea de responsabilitati in cadrul acesteia, si politicile / regulamentele / codurile de conduita care stabilesc modalitatea de functionare a acestora.

Consultanţă şi asistenţă juridică privind aspecte de drept societar care intervin pe toată durata de funcţionare a unei societăţi

  • consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la subiecte de drept societar care adresează, din unghiuri diferite, activitatea unei societăţi sau a organelor sale de conducere şi control precum: organizarea, funcţionarea şi atribuţiile organelor de conducere şi control, aprobările corporative necesare implementării unor operaţiuni/acte juridice, drepturile acţionarilor minoritari, condiţiile pentru distribuţia dividendelor sau a altor elemente de capital, implementarea de modificări corporative etc.

Consultanţă şi asistenţă juridică privind dizolvarea şi lichidarea societăţilor

  • asistenţă şi consultanţă juridică în fiecare dintre etapele necesare pentru implementarea procedurilor de dizolvare şi lichidare a societăţilor şi a sucursalelor

Cursuri de drept societar

  • cursuri de pregătire şi conferinţe care acoperă teme generale sau specifice de drept societar care adresează nevoile clienţilor;
  • consiliere pentru redactarea sau ajustarea de acte normative;