Protecţia Datelor cu Caracter Personal


 • Evaluarea stării actuale faţă de normele şi reglementările aplicabile în domeniul protecţiei datelor;
 • Consultanţă şi asistenţă pentru implementarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura conformitatea cu regulile şi reglementările europene şi locale, inclusiv elaborarea planului de conformitate, a cadrului procedural, precum si redactarea de note de informare şi formulare de consimţământ;
 • Consultanţă şi asistenţă pentru evaluarea impactului asupra protecţiei datelor;
 • Consultanţă şi asistenţă pentru evaluarea interesului legitim;
 • Consultanţă şi asistenţă în relaţia cu partenerii – operatori independenţi, operatori asociati, operatori/persoane imputernicite de operator, inclusiv stabilirea capacităţii părţilor, redactarea şi negocierea acordurilor de prelucrare a datelor;
 • Consultanta si asistenta pentru asigurarea conformităţii intra-grup;
 • Consultanţă şi asistenţă în legătură cu persoanele vizate, inclusiv gestionarea cererilor de acces ale persoanelor vizate;
 • Consultanţă şi asistenţă în cazul încălcării securităţii datelor, inclusiv evaluarea, redactarea şi transmiterea notificărilor privind încălcarea securităţii datelor la Autoritatea de Supraveghere competentă;
 • Consultanta, asistenta si reprezentare in cazul investigatiilor;
 • Instruire si asistenta pentru responsabilul cu protectia datelor;
 • Asistenta permanenta in domeniul protectiei datelor cu caracter personal