Protecţia Datelor cu Caracter Personal


  • Consultanţă cu privire la drepturile consumatorilor care trebuie respectate în relaţia societăţii cu aceştia;
  • Servicii juridice cu privire la cerinţele care trebuie respectate cu privire la produsele sau serviciile comerciale destinate uzului consumatorului;
  • Consultanţă juridică cu privire la conformitatea activităţilor realizate de societate cu practicile comerciale acceptate conform regimului juridic aplicabil;
  • Asistenţă juridică cu privire la raporturile juridice cu autorităţile şi instituţiile publice competente în materia protecţiei consumatorului;
  • Redactarea sau revizuirea clauzelor contractuale (e.g., din contractele de abonament, de servicii) din perspectiva prevederilor specifice protecţiei consumatorilor;
  • Consultanţă privind cerinţele obligatorii aplicabile prelucrării datelor personale, cu scopul de a se asigura conformitatea procesării datelor cu reglementările în vigoare;
  • Depunerea notificărilor la autoritatea competentă privind prelucrarea datelor personale în ţară şi în străinătate.