Energie şi Resurse Naturale


Echipa noastră lucrează pentru a susţine clienţii în rezolvarea marilor provocări ale sectorului.

Expertiza noastră acoperă în acelaşi timp, atât domeniul Energie, cât şi industria de Petrol şi Gaze şi pe cea Minieră, şi include:

  • Asistenţă juridică şi consultanţă în legătură cu tranzacţionarea, producţia, distribuţia, transmiterea, furnizarea de energie electrică;
  • Asistenţă juridică şi consultanţă cu privire la energia regenerabilă, inclusiv cu privire la dezvoltarea proiectelor de energie eoliană şi fotovoltaică;
  • Consultanţă acordată principalilor jucători de pe piaţa din România în legătură cu proceduri de reorganizare şi cu structurarea tranzacţiilor complexe (incluzând redactarea şi negocierea documentelor de tranzacţie);
  • Elaborarea rapoartelor de analiză juridică specializată (tip due – diligence) care vizează să identifice riscurile specifice în cadrul sectorului analizat (practica noastră acoperă analiza unor societăţi care activează în sectorul minier, în sectorul comercializării/producţiei de GPL şi petrol, în dezvoltarea proiectelor de energie eoliană şi fotovoltaică etc.);
  • Asistenţă juridică şi consultanţă în redactarea şi negocierea diferitelor contracte specifice industriei cu privire la licenţierea, concesiunea, explorarea, forarea, stocarea, transportul energiei, contracte de distribuţie (i.e. contracte farm-in/farm-out, de asociere în participaţiune, de explorare şi dezvoltare, de concesiune în vederea exploatării etc.);
  • Asistenţă juridică în legătură cu implicaţiile şi interpretarea cadrului legal în cadrul etapelor de iniţiere, dezvoltare şi operare a diferitelor proiecte din domeniul energiei;
  • Consultanţă juridică în legătură cu implicaţiile şi interpretarea cadrului legal în materia eficienţei energetice;
  • Consultanţă juridică în legătură cu obţinerea avizelor, licenţelor, autorizaţiilor necesare în vederea explorării, producerii, stocării, transportării, distribuirii şi tranzacţionării de petrol şi gaze;
  • Litigii privind probleme specifice în domeniu.