Energie, Petrol şi Gaze


Portofoliul de clienţi al societăţii de avocatură D&B David şi Baias include jucători importanţi din sectorul Energy şi Oil & Gas. Având în vedere că energia reprezintă nucleul activităţii sociale şi economice şi cadrul legislativ se schimbă în mod constant, în concordanţă cu cerinţele pieţei, precum şi cu ultimele standarde internaţionale, clienţii noştri sunt în căutarea unei înţelegeri aprofundate a sectorului şi a unor soluţii inovative la diversele provocări.

Echipa noastră lucrează pentru a susţine clienţii în rezolvarea marilor provocări ale sectorului.

Expertiza noastră acoperă în acelaşi timp, atât domeniul Energie, cât şi industria de Petrol şi Gaze şi pe cea Minieră, şi include:

  • Asistenţă juridică şi consultanţă în legătură cu tranzacţionarea, producţia, distribuţia, transmiterea, furnizarea de energie electrică;
  • Asistenţă juridică şi consultanţă cu privire la energia regenerabilă, inclusiv cu privire la dezvoltarea proiectelor de energie eoliană şi fotovoltaică;
  • Consultanţă acordată principalilor jucători de pe piaţa din România în legătură cu proceduri de reorganizare şi cu structurarea tranzacţiilor complexe (incluzând redactarea şi negocierea documentelor de tranzacţie);
  • Elaborarea rapoartelor de analiză juridică specializată (tip due – diligence) care vizează să identifice riscurile specifice în cadrul sectorului analizat (practica noastră acoperă analiza unor societăţi care activează în sectorul minier, în sectorul comercializării/producţiei de GPL şi petrol, în dezvoltarea proiectelor de energie eoliană şi fotovoltaică etc.);
  • Asistenţă juridică şi consultanţă în redactarea şi negocierea diferitelor contracte specifice industriei cu privire la licenţierea, concesiunea, explorarea, forarea, stocarea, transportul energiei, contracte de distribuţie (i.e. contracte farm-in/farm-out, de asociere în participaţiune, de explorare şi dezvoltare, de concesiune în vederea exploatării etc.);
  • Asistenţă juridică în legătură cu implicaţiile şi interpretarea cadrului legal în cadrul etapelor de iniţiere, dezvoltare şi operare a diferitelor proiecte din domeniul energiei;
  • Consultanţă juridică în legătură cu implicaţiile şi interpretarea cadrului legal în materia eficienţei energetice;
  • Consultanţă juridică în legătură obţinerea permiselor, licenţelor/autorizaţiilor necesare în vederea explorării, producerii, stocării, transportării, distribuirii şi tranzacţionării de petrol şi gaze;
  • Litigii privind probleme specifice în domeniu.