Proiecte de succes (prezentare selectivă)

 • Un important producător de medicamente
  • Revizuirea protocolului de colaborare privind unele medicamente antidiabetice administrat pe cale orală ce urma a fi încheiat între clientul nostru şi Casa de Asigurări Naţionale de Sănătate;
  • Redactarea şi depunerea unei solicitări formale la Ministerul Sănătăţii în vederea obţinerii unei interpretări unitare a sancţiunilor aplicabile în cazul neaplicării metodei de calcul a preţului medicamentelor originare prin raportare la preţul de referinţă a medicamentelor generice.
 • Un important producător de medicamente de talie internaţională
  • Asistenţă în legătură cu identificarea implicaţiilor legale rezultate ca urmare a donaţiei de medicamente unor spitale publice.
 • Un important distribuitor de medicamente
  • Asistenţă oferită în mod curent în legătură cu diverse aspecte de ordin legislativ (inclusiv dar fără a se limita la contracte de furnizare cu farmacişti/farmacii, opinii legale cu privire la profesia de farmacist, normele legale incidente în sectorul distribuţiei de medicamente din România, participarea la licitaţii, analiza respectării prevederilor legislaţiei aplicabile activităţii curente a societăţii).
 • Un important producător de medicamente de talie internaţională
  • Asistenţă oferită în vederea asigurării respectării prevederilor legale în materia distribuţiei de medicamente în România şi stabilirea unei politici de discounturi şi practici comerciale permise în România.