Un important producător de medicamente

  • Revizuirea protocolului de colaborare privind unele medicamente antidiabetice administrat pe cale orală ce urma a fi încheiat între clientul nostru şi Casa de Asigurări Naţionale de Sănătate;
  • Redactarea şi depunerea unei solicitări formale la Ministerul Sănătăţii în vederea obţinerii unei interpretări unitare a sancţiunilor aplicabile în cazul neaplicării metodei de calcul a preţului medicamentelor originare prin raportare la preţul de referinţă a medicamentelor generice.

Un important producător de medicamente de talie internaţională
Asistenţă în legătură cu identificarea implicaţiilor legale rezultate ca urmare a donaţiei de medicamente unor spitale publice.

Un important distribuitor de medicamente
Asistenţă oferită în mod curent în legătură cu diverse aspecte de ordin legislativ (inclusiv dar fără a se limita la contracte de furnizare cu farmacişti/farmacii, opinii legale cu privire la profesia de farmacist, normele legale incidente în sectorul distribuţiei de medicamente din România, participarea la licitaţii, analiza respectării prevederilor legislaţiei aplicabile activităţii curente a societăţii).

Un important producător de medicamente de talie internaţională
Asistenţă oferită în vederea asigurării respectării prevederilor legale în materia distribuţiei de medicamente în România şi stabilirea unei politici de discounturi şi practici comerciale permise în România.

(Reglementările Uniunii Naţionale a Barourilor din România interzic prezentarea numelui clienţilor în legătură cu proiectele asistate de avocaţi)