Proprietăţi Imobiliare


  • Asistenţă juridică în tranzacţii imobiliare de tipul achiziţiilor, vânzărilor, precum şi a altor tipuri de tranzacţii în domeniu (constituirea unor drepturi de superficie, uzufruct, etc);
  • Asistenţă juridică pentru finanţarea şi refinanţarea achiziţiilor de imobile şi a proiectelor de construcţii, atât prin împrumuturi bancare, cât şi prin ajutoare de stat, în special în domeniul industrial şi energie verde;
  • Realizarea de rapoarte de analiză juridică atât pentru cumpărător, cât şi pentru vânzător cu privire la titlul de proprietate asupra terenurilor şi clădirilor;
  • Consultanţă juridică în legătură cu structurarea parteneriatelor şi a altor investiţii imobiliare;
  • Consultanţă juridică pe parcursul dezvoltării proiectelor imobiliare, precum şi asistenţă juridică în legătură cu normele de urbanism şi autorizaţii, avize de construire, tehnice şi de mediu;
  • Redactarea unei varietăţi de contracte şi documente în legătură cu dezvoltarea proiectelor imobiliare precum: contracte de antrepriză, contracte de proiectare şi management, etc.;
  • In domeniul închirierilor, societatea noastră oferă o gamă completă de servicii de la redactarea şi negocierea contractelor şi a modificărilor acesteia până la asistenţă juridică pentru interpretarea clauzelor contractuale şi ieşirea anticipată din contract.
  • Asistenţă în litigii imobiliare.