Proiecte de succes (prezentare selectivă)

  • D&B a acordat asistenţă juridică şi reprezentare către Vista Bank, în calitate de cumpărător, în tranzacţia cu Credit Agricole Bank România pentru achiziţia a 100% din acţiunile Credit Agricole (prin efectuarea exerciţiului de due diligence şi a negocierilor contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor), urmate de obţinerea autorizării din partea BNR pentru tranzacţie (redactarea documentelor necesare, comunicarea cu Banca Naţională a României), de notificarea concentrării economice la Consiliul Concurenţei şi de încheierea fuziunii dintre cele două entităţi. Fuziunea a fost aprobată de Tribunalul Bucureşti şi a fost realizată în septembrie 2022.
  • D&B a asistat Banca Transilvania, în calitate de cumpărător, în tranzacţia cu Grupul Ţiriac, pentru achiziţia a 100% din acţiunile Tiriac Leasing IFN S.A., una dintre cele mai mari instituţii financiare nebancare din România, acordând asistenţă juridică, atât în ceea ce priveşte exerciţiul de tip due diligence desfăşurat în numele Băncii Transilvania, acoperind toate domeniile standard care intră în sfera de aplicare a exerciţiilor de tip due diligence (aspecte corporative, autorizaţii, proprietăţi imobiliare, bunuri mobile materiale, contracte comerciale, contracte financiare, litigii, proprietate intelectuală, protecţia datelor, aspecte de reglementare, asigurări, aspecte de dreptul muncii), cât şi pe parcursul tuturor etapelor tranzacţiei (depunerea unei oferte angajante, revizuirea şi modificarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, negocierea cu vânzătorii, pregătirea pentru semnarea documentaţiei contractuale).
  • D&B a acordat asistenţă juridică şi reprezentare către Grupul Signal Iduna în tranzacţia a 100% din acţiunile deţinute de Ergo Asigurări şi Ergo Asigurări de Viaţă (exerciţiul de tip due diligence şi negocierea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni), urmate de obţinerea autorizării din partea ASF pentru tranzacţie (redactarea documentelor necesare, menţinerea relaţiei cu Autoritatea de Supraveghere Financiară), de notificarea concentrării economice la Consiliul Concurenţei şi de finalizarea fuziunii dintre cele două entităţi de asigurări de viaţă. Fuziunea a fost aprobată de către Registrul Comerţului Bucureşti şi a fost implementată începând cu data de 1 mai 2023.
  • D&B a oferit asistenţă juridică şi reprezentare pentru EximBank în procesul de fuziune dintre EximBank şi Banca Românească S.A. D&B a redactat sau a revizuit, după caz, toate documentele necesare prevăzute de legislaţia relevantă pentru fuziune, asistând clientul în faţa Băncii Naţionale a României. PwC a analizat aspectele financiare legate de procesul de fuziune (inclusiv planul de afaceri şi aspectele operaţionale). Fuziunea a fost aprobată şi a intrat în vigoare în decembrie 2022.
  • D&B, împreună cu PwC România şi PwC Spania, a realizat pentru client un due diligence juridic al vânzătorului, analizând toate entităţile sale din România (o bancă, două instituţii financiare nebancare, o entitate nereglementată) şi domeniile standard care intră în sfera de aplicare a exerciţiilor de tip due diligence juridic (aspecte corporative, autorizaţii, proprietăţi imobiliare, bunuri mobile materiale, contracte comerciale, contracte financiare, litigii, proprietate intelectuală, protecţia datelor, aspecte de reglementare, asigurări, aspecte de angajare). De asemenea, due diligence fiscale şi financiare ale vânzătorilor au fost efectuate de PwC România şi PwC Spania.
  • D&B a acordat asistenţă juridică unui grup financiar internaţional în legătură cu transferul de activitate al unei sucursale din România a unei instituţii de credit din Uniunea Europeană către o instituţie de credit românească nou înfiinţată. Serviciile noastre au inclus acordarea de asistenţă juridică pentru transferul diverselor clase de active şi pasive (transferul de activitate nefiind reglementat ca atare din perspectiva legislaţiei române), asistenţă pe parcursul întregului proces de obţinere a autorizaţiilor şi aprobărilor necesare, precum şi notificarea diverselor autorităţi române, clienţi şi parteneri contractuali ai sucursalei cu privire la transfer, după cum a fost necesar pentru ca instituţia de credit nou înfiinţată să devină operaţională, asistenţă în discuţiile cu Banca Naţională a României pentru a identifica soluţiile optime pentru ca transferul activităţii să se producă fără întreruperi în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de clienţii şi partenerii contractuali ai sucursalei. D&B continuă să acorde asistenţă juridică pentru îndeplinirea obligaţiilor post-transfer.
  • D&B a oferit asistenţă juridică şi reprezentare juridică pentru Seedblink în procesul de autorizare ca unul dintre primii furnizori de servicii de equity crowdfunding în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiară. D&B a redactat şi/sau revizuit toate documentele necesare prevăzute de legislaţia relevantă pentru procesul de autorizare, asistând şi reprezentând clientul în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiară. Seedblink a fost primul furnizor de servicii de crowdfunding autorizat în România şi printre primii zece autorizaţi la nivelul Uniunii Europene.
  • D&B a acţionat în calitate de consultant principal al uneia dintre cele mai mari corporaţii ale lumii şi al unui grup major de societăţi din Turcia în procesul de înfiinţare şi autorizare a unei bănci de către Banca Naţională a României, proces finalizat în august 2009. Asistenţa acordată de D&B a constat în pregătirea şi revizuirea documentaţiei (documente statutare, studiu de fezabilitate, prezentarea grupului şi a obiectivelor; redactarea de opinii juridice şi consultanţă referitoare la cerinţele reglementare aplicabile şi la modul în care trebuie respectate asemenea cerinţe), precum şi management al proiectului şi tinerea legăturii cu Banca Naţională a României pentru a discuta stadiul proiectului, cerinţele autorităţii de reglementare şi găsirea de soluţii în beneficiul clientului.