D&B a acţionat în calitate de consultant al unuia dintre marile grupuri internaţionale producătoare de ciment, acordând asistenţă juridică în legătură cu participarea filialei locale a grupului în calitate de garant în cadrul unui contract de facilităţi multivalută la termen de tip revolving în valoare de 8,74 miliarde EUR şi unui contract de credit de tip scrisoare de garanţie în valoare de 250 milioane US$. În cadrul acestui proiect, asistenta D&B a constat în reprezentare în negocierile cu cele doua sindicate de bănci, asistenţă la finalizarea proceselor corporative de aprobare a tranzacţiei de către filiala locală, revizuirea documentelor tranzacţiei (documente statutare, documentaţia de finanţare şi garanţii) şi redactarea de opinii juridice din perspectiva legii române, precum şi asistenţă la îndeplinirea obligaţiilor post-closing.

D&B a acordat asistenţă juridică unui grup financiar internaţional în legătură cu transferul de activitate al unei sucursale din România a unei instituţii de credit din Uniunea Europeană către o instituţie de credit românească nou înfiinţată. Serviciile noastre au inclus acordarea de asistenţă juridică pentru transferul diverselor clase de active şi pasive (transferul de activitate nefiind reglementat ca atare din perspectiva legislaţiei române), asistenţă pe parcursul întregului proces de obţinere a autorizaţiilor şi aprobărilor necesare, precum şi notificarea diverselor autorităţi române, clienţi şi parteneri contractuali ai sucursalei cu privire la transfer, după cum a fost necesar pentru ca instituţia de credit nou înfiinţată să devină operaţională, asistenţă în discuţiile cu Banca Naţională a României pentru a identifica soluţiile optime pentru ca transferul activităţii să se producă fără întreruperi în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de clienţii şi partenerii contractuali ai sucursalei. D&B continuă să acorde asistenţă juridică pentru îndeplinirea obligaţiilor post-transfer.

Consultanţă acordată filialei româneşti a unei bănci austriece cu privire la implementarea unei structuri contractuale pentru vânzarea de instrumente financiare derivate complexe clienţilor băncii. Serviciile noastre au constat în asistarea clientului şi pregătirea documentaţiei juridice necesare, inclusiv a modelului de contract cadru şi anexele acestuia, precum şi a confirmărilor specifice de produs.

Asistenţă juridică acordată cu ocazia efectuării primelor emisiuni supranaţionale de obligaţiuni pe piaţa românească, potrivit legii române, şi a admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti S.A. D&B David şi Baias a acordat asistenţă unor mari instituţii financiare internaţionale precum şi băncii care a avut calitatea de consultant financiar, agent de plată şi distribuitor, în legătură cu prima emisiune supranaţională efectuată de aceste instituţii internaţionale pe piaţa românească, conform legii române şi utilizând sistemele de decontare din România. D&B a acordat consultanţă juridică emitentului şi consultanţilor săi financiari acţionat în calitate de consultant al tranzacţiei şi a fost implicată în toate aspectele legale ale acesteia, acordând consultanţă în legătură cu aspectele legale şi reglementare ale efectuării unei oferte publice în România, cu privire la structura contractuală, pregătind şi revizuind documentaţia şi acordând consultanţă în legătură cu procedura de urmat cu autoritatea de reglementare din România, CNVM, şi cu Bursa de Valori Bucureşti. (2005 şi 2006).

Asistenţă acordată unei bănci româneşti în legătură cu autorizarea de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a unui prospect de bază de emisiune de obligaţiuni, în vederea emiterii în cursul anului 2009 a mai multor tranşe de obligaţiuni care vor putea fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti S.A. (valoarea maximă aprobată fiind de RON 91,250,000). Echipa D&B a acţionat în calitate de consultant al tranzacţiei şi a fost implicată în toate aspectele legale ale acesteia, acordând consultanţă în legătură cu aspectele legale şi reglementare ale efectuării unei oferte publice în România, cu privire la structura contractuală, pregătind şi revizuind documentaţia şi acordând consultanţă în legătură cu procedura de urmat cu autoritatea de reglementare din România, CNVM, şi cu Bursa de Valori Bucureşti. (2005 şi 2006).

D&B a acţionat în calitate de consultant principal al uneia dintre cele mai mari corporaţii ale lumii şi al unui grup major de societăţi din Turcia în procesul de înfiinţare şi autorizare a unei bănci de către Banca Naţională a României, proces finalizat în august 2009. Asistenţa acordată de D&B a constat în pregătirea şi revizuirea documentaţiei (documente statutare, studiu de fezabilitate, prezentarea grupului şi a obiectivelor; redactarea de opinii juridice şi consultanţă referitoare la cerinţele reglementare aplicabile şi la modul în care trebuie respectate asemenea cerinţe), precum şi management al proiectului şi tinerea legăturii cu Banca Naţională a României pentru a discuta stadiul proiectului, cerinţele autorităţii de reglementare şi găsirea de soluţii în beneficiul clientului.

D&B a acordat consultanţă şi asistenţă juridică unei societăţi de top de pe piaţa de leasing din Romania cu privire la transferul transfrontalier al unui portofoliu de contracte de leasing neperformante, constând în identificarea celei mai adecvate soluţii pentru transferul portofoliului, precum şi în pregătirea documentaţiei contractuale specifice.

D&B David şi Baias a redactat un studiu cu privire la implementarea în România a Directivelor Europene 2006/48/CE privind iniţierea şi exercitarea instituţiilor de credit şi 2006/49/CE privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al instituţiilor de credit. Studiul a investigat modul în care Directivele menţionate au fost transpuse în România. De asemenea, raportul a prezentat opinia comunităţii bancare asupra anumitor prevederi ale acestor Directive cu scopul îmbunătăţirii cadrului de reglementare în domeniu.

Asistenţă acordată celei mai mari bănci româneşti constând în consultanţă şi coordonarea restructurării activităţilor din străinătate ale acesteia, în unele jurisdicţii din Uniunea Europeană, inclusiv din Marea Britanie ( în cooperare cu Landwell şi PwC): D&B David şi Baias a oferit consultanţă pentru stabilirea planului de reorganizare a participaţiilor în cele trei filiale din Franţa, Germania şi Marea Britanie ale băncii şi asistenţă pentru implementarea acestui plan. Rezultatul acestei restructurări a fost că activităţile celor trei filiale s-au concentrat în cadrul unei singure filiale celelalte fiind transformate în sucursale ale acestei filiale. Proiectul a presupus îmbinarea mai multor competenţe (juridice, de reglementare, fiscale, contabile etc) din toate ţările implicate şi proceduri în faţa autorităţilor de reglementare din toate aceste ţări. Rolul D&B în acest proiect a fost pe lângă cel de expert juridic şi în aspecte de reglementare din perspectiva legii române şi de coordonator al echipelor implicate.

Asistenţă juridică acordată unei societăţi de asigurări parte a unui important grup financiar francez, în vederea înfiinţării unei societăţi de asigurări în România, precum şi pe parcursul întregului proces de autorizare în faţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (înfiinţarea acestei societăţi presupune o investiţie iniţială de 7.5 milioane EUR).