Concurenţă şi Ajutor de Stat


Servicii de conformare cu regulile de concurenţă

În materia regulilor de dreptul concurenţei şi antitrust, oferim clienţilor noştri servicii privind conformarea cu regulile de concurenţă, personalizate în funcţie de modelul organizaţional şi nevoile specifice ale societăţii: redactarea şi/sau revizuirea de contracte şi documente interne, asistarea clienţilor în pregătirea sau revizuirea politicilor de preţuri şi discount, pregătirea şi implementarea de programe de conformare (seminare de concurenţă dedicate managementului, angajaţilor-cheie sau partenerilor comerciali, manuale de conformare, derularea de inspecţii inopinate simulate etc.), organizarea de audituri interne în legătură cu activitatea societăţii (inclusiv derularea de inspecţii de tip forensic IT, utilizând echipamente şi software specializate), analize de risc în legătură cu scenarii punctuale de business, definirea strategiei comerciale sau conturarea unor reţele de distribuţie în conformitate cu cerinţele impuse de dreptul concurenţei, asistarea clienţilor în formularea de propuneri de modificări legislative sau interpretarea legislaţiei în domenii auxiliare dreptului concurenţei etc.

Servicii de asistenţă şi/sau reprezentare pe parcursul investigaţiilor

Pe parcursul investigaţiilor derulate de Consiliul Concurenţei sau de Comisia Europeană, am asistat cu succes numeroşi clienţi în fiecare etapă procedurală derulată de autoritate: de la momentul inspecţiei inopinate, pe parcursul inspecţiilor de tip forensic IT şi până la finalizarea investigaţiei, precum şi în legătură cu eventualele litigii în faţa instanţelor de judecată. Realizăm propria evaluare de risc asupra probelor ridicate de autoritatea de concurenţă şi suntem în mod constant alături de clienţi pentru identificarea şi adaptarea strategiei de apărare potrivită nevoilor acestora. Serviciile noastre includ atât pregătirea de apărări faţă de acuzaţiile autorităţii de concurenţă (corespondenţă sau alte documente de poziţie, observaţii la raportul privind investigaţia, participarea la audieri etc.), cât şi identificarea şi implementarea de proceduri alternative de închidere a investigaţiei (procedura recunoaşterii, procedura angajamentelor etc.).

Asistenţă în cadrul tranzacţiilor de tip M&A şi investiţiilor străine

În materia concentrărilor economice şi a investiţiilor străine directe, asistăm numeroşi clienţi din toate industriile la revizuirea şi analiza tranzacţiilor şi operaţiunilor corporative realizate din perspectiva obligaţiei de notificare a Consiliului Concurenţei/Comisiei Europene sau a CEISD (după caz), inclusiv asistenţă integrată în vederea pregătirii dosarelor de notificare relevante şi a obţinerii autorizării concentrărilor economice / investiţiilor străine directe.

Asistenţă în domeniul ajutoarelor de stat

Echipa noastră de avocaţi colaborează cu specialişti (economişti şi experţi în evaluare) din PwC România pentru a acoperi o paletă completă de servicii de consultanţă în materia accesării fondurilor publice de tipul ajutoarelor de stat şi fondurilor europene. Astfel, putem asista clienţii interesaţi de obţinerea unor finanţări publice începând cu etapa analizei de eligibilitate pentru diverse scheme de ajutor de stat lansate de autorităţi din România sau la nivelul Uniunii Europene, trecând apoi prin faza aplicaţiei propriu-zise, etapei de clarificări şi finalizând cu procedurile de achiziţii sau alte formalităţi de implementare şi decont. Serviciile noastre în legătură cu accesarea finanţărilor publice includ şi asistenţa unor întreprinderi în dificultate în faza restructurării sau identificarea, alături de client, a surselor de finanţare pentru proiecte ample de investiţii care necesită un ajutor de stat supus obligaţiei de notificare a Comisiei Europene. În ceea ce priveşte tranzacţiile corporative şi procesul de due diligence, oferim asistenţă în legătură cu orice riscuri existente sau potenţiale legate de ajutoarele de stat. Asistăm şi reprezentăm clienţii în formularea plângerilor cu privire la presupuse ajutoare de stat ilegale. Nu în ultimul rând, furnizăm asistenţă juridică şi de proiect întreprinderilor de stat sau autorităţilor publice în verificarea conformităţii tranzacţiilor economice cu principiul operatorului economic privat în economia de piaţă.