Proiecte de succes (prezentare selectivă)

 • Un important producător de medicamente
  • Asistenţă în vederea obţinerii unui certificat de protecţie suplimentar pentru anumite medicamente produse sub brevet, inclusiv asistenţă în faţa Oficiului de Stat Pentru Invenţii şi Mărci („OSIM”). D&B oferă în prezent clientului asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în atacarea deciziilor OSIM.
 • Principal operator de telefonie
  • Asistenţă în legătură cu un proiect având ca obiectiv protejarea know-how-ului societăţii şi împiedicare divulgării acestuia către un agent economic concurent. Consultanţa acordată a constat în asigurarea unui nivel de protecţie adecvat şi conform cu legislaţia din România din domeniul proprietăţii intelectuale a informaţii considerate secret comercial ale clientului.
 • Producător autohton de vinuri
  • Asistenţă în pregătirea unei acţiuni reclamând folosirea fără drept a drepturilor de proprietate intelectuală ale clientului şi concurenţa neloială împotriva unui agent economic concurent. Serviciile noastre au acoperit pregătirea dosarului pentru depunerea la instanţă şi pregătirea strategiei de urmat în faţa autorităţilor competente.
 • Producător naţional de preparate din carne
  D&B este consultantul preferat în oferirea de asistenţă juridică în legătură cu aspecte de dreptul proprietăţii intelectuale relevante pentru activitatea comercială a clientului. Cele mai relevante proiecte au constat în:
  • Asistenţă cu privire la un potenţial litigiu având ca obiect anumite mărci ale clientului. Asistenţa noastră constat în servicii juridice cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu mărcile, consultanţă în legătură cu potenţiale acţiuni de concurenţă neloială (reclame similare, încălcarea desenelor, logo-urilor şi sloganurilor, etc.), pregătirea strategiei de negociere, participarea la negociere şi încheierea unui contract comercial cu privire la folosirea mărcii;
  • Asistenţă cu privire la un nou produs lansat de către client, produs care încălca drepturile de proprietate intelectuală a unui agent economic concurent; Asistenţa noastră a constat în consultanţă cu privire la probleme sensibile de dreptul proprietăţii intelectuale, pregătirea unei strategii de răspuns, redactarea de scrisori competitorilor şi pregătirea materialului pentru negociere;
  • Asistenţă în legătură cu posibile încălcări ale portofoliului de drepturi de proprietate intelectuală ale clientului şi ale grupului de societăţi din care face parte de către terţe părţi;
  • Asistenţă în legătură cu desenele utilizate de către client în etichetarea produselor sale.
 • Producător de preparate din carne
  • Asistenţă în implementarea unei divizări a drepturilor de proprietate intelectuală deţinute în patrimoniul unei societăţi şi consolidarea portofoliului de proprietate intelectuală a grupului în patrimoniul unei singure societăţi din cadrul grupului. De asemenea, D&B a oferit asistenţă în administrarea drepturilor de proprietate intelectuală şi cursul redevenţelor din grup.
 • Principal integrator de comerţ electronic din România
  • Asistenţă în implementarea procesului de restructurare internă având drept scop îmbunătăţirea fluxului redevenţelor circulate în cadrul grupului. Provocarea acestui proiect de restructurare a constat în faptul că a implicat entităţile clientului atât din UE cât şi din SUA.