Dan Dascălu conduce departamentele de Litigii şi Relaţii de muncă ale D&B David şi Baias. Dan este licenţiat în Drept al Universităţii Bucureşti. Dan are calificări juridice obţinute în Olanda (Haga), dar şi în România, fiind Doctor în Drept (Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti). Este membru al Baroului Bucureşti din 1997.

Dan Dascălu a fost clasat pe poziţia I la categoria avocaţilor de fiscalitate a publicaţiilor de specialitate Chambers and Partners si Legal 500.

Dan este un specialist de renume în dreptul muncii şi procedură fiscală. Practica sa în domeniul litigiilor include asistenţă acordată clienţilor în faţa organelor administrative (asistenţă în cadrul procedurilor de inspecţie fiscală şi în cele administrativ-jurisdicţionale, formularea de contestaţii şi plângeri prealabile administrative, etc.), precum şi reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale în domeniile dreptului fiscal, dreptului concurenţei, dreptului comercial, dreptului muncii şi dreptului civil.

Dan este profesor asociat al Facultăţii de Drept al Universităţii din Bucureşti şi al Academiei de Studii Economice, unde predă cursuri de procedură fiscală şi litigii fiscale. De asemenea, a publicat diverse cărţi (inclusiv un manual privind chestiunile legate de litigii fiscale) şi articole în materie fiscală şi de procedură dar şi în dreptul muncii.

Contact

Telefon: +40 21 225 3770
Email: dan.dascalu@david-baias.ro