O echipă de succes descoperă cele mai potrivite soluţii şi creează legături eficiente între acestea.

ANDREI IANCU

Andrei Iancu

Andrei Iancu este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, precum şi al studiilor de master în Dreptul Afacerilor, în cadrul aceleiaşi facultăţi şi este membru al Baroului Bucureşti din anul 2012.

Andrei s-a alăturat echipei de litigii fiscale a D&B David şi Baias în noiembrie 2015. Domeniile sale de expertiză sunt dreptul fiscal, litigiile civile şi comerciale, precum şi executarea silită. Înainte de a se alătura echipei D&B David şi Baias, Andrei a activat în cadrul departamentului de litigii şi arbitraj din cadrul unei firme de avocatură, dobândind experienţă în litigii civile, administrative şi comerciale.

Andrei a fost colaborator extern al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, la disciplina Drept fiscal. De asemenea, este colaborator permanent al revistei Tax Magazine, precum şi coautor al lucrării “Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole”, apărută la ed. Solomon in 2016 şi „Manual de drept fiscal. Ediţia a III-a”, apărută în anul 2017 la aceeaşi editură.

CRISTINA PĂDURARU

Cristina Păduraru este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi membră a Baroului Bucureşti din ianuarie 2012.

Cristina s-a alăturat echipei de Corporate M&A a D&B David şi Baias în septembrie 2012.

Domeniile de expertiză ale Cristinei includ dreptul comercial şi cel al societăţilor comerciale cât şi fuziuni şi achiziţii.

GEORGIANA BĂLAN

Georgiana Bălan este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi deţine de asemenea o diplomă de licenţă acordată de Academia de Studii Economice şi o diplomă de master în dreptul afacerilor. Georgiana este membră a Baroului Bucureşti din 2006, iar actualmente este parte a echipei de Corporate M&A a D&B David şi Baias.

Experienţa sa include asistenţă în tranzacţii şi acordarea de consultanţă unui portofoliu larg de clienţi alcătuit în principal din societăţi ce activează în domeniile: construcţii, electronice, imobiliare sau comerţ. Între domeniile sale de expertiză se regăsesc: dreptul societăţilor comerciale, real estate, drept comercial şi redactare de contracte. Georgiana a dobândit o vastă experienţă în gestionarea aspectelor juridice ale societăţilor comerciale, ocupând timp de 2 ani poziţia de legal-manager în cadrul unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România.

IOANA CERCEL

Ioana Cercel este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi a Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene.

De asemenea, a urmat cursurile programului de Master în Dreptul Afacerilor organizat de Universitatea din Bucureşti. Este membră a Baroului Bucureşti din februarie 2009.

Ioana s-a alăturat echipei D&B în 2011 şi face parte din departamentul de litigii, fiind specializată în litigii civile şi comerciale.

LUCIAN BOZIAN

Lucian este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 2004, şi membru al Baroului Bucureşti începând cu anul 2015.

Înainte de a profesa ca şi avocat, Lucian a activat timp de 6 ani ca şi inspector de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei în departamente importante ale autorităţii precum Cercetare, Industrie şi Energie, Carteluri. Din poziţia de inspector, Lucian a fost implicat în numeroase acţiuni de inspecţii inopinate derulate de autoritatea de concurenţă, a instrumentat investigaţii privind comportamente anticoncurenţiale de tipul înţelegerilor verticale sau de tip cartel.

Ca şi avocat, Lucian a fost implicat în proiecte complexe precum asistarea unor importanţi clienţi în investigaţii derulate de Consiliul Concurenţei, elaborarea de opinii privind diverse concepte şi aspecte privind aplicarea regulilor de concurenţă şi de ajutor de stat, simularea de inspecţii inopinate şi implementarea de programe de conformare.

OVIDIU BOLD

Ovidiu Bold este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi membru al Baroului Bucureşti din anul 2009. Ovidiu face parte din echipa de Servicii Financiare din cadrul D&B David şi Baias şi a acumulat experienţă în special în domeniul dreptului bancar, al pieţelor de capital, al protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi în materia dreptului societăţilor comerciale.

Ovidiu a fost implicat în acordarea de asistenţă juridică oferită către instituţii financiare nebancare, societăţi de administrare a investiţiilor şi societăţi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu privire la efectuarea de operaţiuni precum transfer de portofolii de credite, modificări în structura acţionariatului sau majorări de capital social. De asemenea, Ovidiu a acordat asistenţă juridică în cadrul unui proiect ce viza constituirea unei instituţii de credit, precum şi asistenţă în relaţia cu diverse autorităţi de reglementare din domeniul serviciilor financiare.

ADRIANA DOBRE

Adriana Dobre a devenit membră a Baroului Calarasi incepand cu anul 2002, şi a absolvit în anul 2010 un master în materia Dreptului Financiar, Bancar şi al Asigurarilor. În anul 2014 a absolvit studiile postuniversitare de Drept Privat organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti. Are o vasta experienta în domeniul litigiilor, prestand servicii juridice pentru diferite companii multinationale care activează în domeniul retailului alimentar (inclusiv diviziile lor de dezvoltare imobiliara), in industria farmaceutica, precum si domeniul energiei si al apararii nationale.

Adriana Dobre s-a alaturat echipei de litigii D&B incepand din anul 2020, avand o experienta de peste 18 ani în domeniul litigiilor civile şi comerciale, între altele cele privind angajarea răspunderii contractuale si delictuale, în domeniul achiziţiilor publice, în materia contenciosului administrativ şi fiscal, exproprieri, în domeniul aviaţiei, al protectiei consumatorilor, precum şi în domeniul somaţiilor de plată şi al somaţiilor europene de plata. Deţine o vastă experienţă în domeniul dreptului urbanismului, gestionand cu succes litigii privind anularea planurilor urbanistice zonale şi a planurilor urbanistice generale emise de autorităţile publice locale.

În ultimii ani, s-a implicat activ în proiecte de achizitii publice din domeniul apararii nationale, avand totodata o bogata experienţă în litigii din domeniul energiei, printre altele castigand o serie de litigii pentru o societate petroliera multinationala care activează în domeniul upstream în Europa Centrala si de Est.

ADINA OPREA

Adina Oprea este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Titu Maiorescu şi membră a Baroului Bucureşti din anul 2014. De asemenea, deţine o diplomă de master în dreptul afacerilor şi un certificat de absolvire a cursului intitulat „Bazele antreprenoriatului”, livrat de Institutul de Antreprenoriat din cadrul Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Frankfurt şi desfăşurat la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti.

Adina face parte din echipa de Corporate M&A a D&B David şi Baias din ianuarie 2014.

DANIEL VINEREAN

Daniel Vinerean este membru al Baroului Bucureşti de mai mult de 10 ani, alăturându-se echipei D&B David şi Baias în luna noiembrie 2017.

Fiind implicat şi coordonând numeroase proiecte de consultanţă în materia dreptului civil şi comercial, Daniel a dezvoltat o bună cunoaştere atât a nevoilor cât şi a intereselor de afaceri ale clienţilor, fiind capabil să ofere asistenţă în chestiuni complexe şi sensibile de drept.
De asemenea, competenţele sale includ şi domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Daniel este parte din toate proiectele de consultanţă şi asistenţă întemeiate pe Regulamentul General de Protecţie a Datelor. Implicarea sa în acest domeniu vizează evaluarea stadiului actual din perspectiva cerinţelor Regulamentului şi formularea de recomandări specifice, elaborarea procedurilor interne care sa asigure conformitatea şi redactarea de documente care sa îndeplinească standardele necesare asigurării unei protecţii adecvate a datelor cu caracter personal.

ROMANA PETRE

Romana Petre este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, membră a Baroului Cluj din 2013 şi a Baroului Bucureşti din 2015.
Romana face parte din echipa de Corporate M&A a D&B David şi Baias din mai 2015.

Anterior colaborării cu D&B David şi Baias, Romana şi-a desfăşurat activitatea într-o firmă de avocatură românească, unde a acumulat experienţă în domeniul dreptului civil şi comercial şi a efectuat un stagiu de practică în cadrul Băncii Europene de Investiţii din Luxemburg.