Avocaţi seniori coordonatori

O echipă de succes descoperă cele mai potrivite soluţii şi creează legături eficiente între acestea.

O echipă de succes descoperă cele mai potrivite soluţii şi creează legături eficiente între acestea.


 • Adina Oprea

  The Legal 500 – The Clients Guide to Law FirmsAdina Oprea este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Titu Maiorescu şi membră a Baroului Bucureşti din anul 2014. De asemenea, deţine o diplomă de master în dreptul afacerilor şi un certificat de absolvire a cursului intitulat „Bazele antreprenoriatului”, livrat de Institutul de Antreprenoriat din cadrul Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Frankfurt şi desfăşurat la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti.

  Adina face parte din echipa de Corporate M&A a D&B David şi Baias din ianuarie 2014.


 • Alexandra Iacob

  Alexandra Iacob este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi este membră a Baroului Bucureşti din ianuarie 2012.

  Alexandra s-a alăturat echipei de Litigii din cadrul D&B David şi Baias în luna septembrie a anului 2018, fiind specializată în litigii civile, comerciale şi de drept fiscal.


 • Andrei Iancu

  Andrei Iancu este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, precum şi al studiilor de master în Dreptul Afacerilor, în cadrul aceleiaşi facultăţi şi este membru al Baroului Bucureşti din anul 2012.

  Andrei s-a alăturat echipei de litigii fiscale a D&B David şi Baias în noiembrie 2015. Domeniile sale de expertiză sunt dreptul fiscal, litigiile civile şi comerciale, precum şi executarea silită. Înainte de a se alătura echipei D&B David şi Baias, Andrei a activat în cadrul departamentului de litigii şi arbitraj din cadrul unei firme de avocatură, dobândind experienţă în litigii civile, administrative şi comerciale.

  Andrei a fost colaborator extern al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, la disciplina Drept fiscal. De asemenea, este colaborator permanent al revistei Tax Magazine, precum şi coautor al lucrării “Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole”, apărută la ed. Solomon in 2016 şi „Manual de drept fiscal. Ediţia a III-a”, apărută în anul 2017 la aceeaşi editură.


 • Cătălina Nacev

  Cătălina Nacev este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi membră a Baroului Bucureşti din 2016. Cătălina deţine, de asemenea, o diplomă de master în Carieră Judiciară în cadrul aceleiaşi universităţi.

  Cătălina face parte din echipa de servicii financiare din cadrul D&B David şi Baias. Domeniile sale de expertiză includ dreptul bancar, asigurări, protecţia datelor cu caracter personal şi drept societar.


 • Daniel Vinerean

  Daniel Vinerean este membru al Baroului Bucureşti de mai mult de 10 ani, alăturându-se echipei D&B David şi Baias în luna noiembrie 2017.

  Fiind implicat şi coordonând numeroase proiecte de consultanţă în materia dreptului civil şi comercial, Daniel a dezvoltat o bună cunoaştere atât a nevoilor cât şi a intereselor de afaceri ale clienţilor, fiind capabil să ofere asistenţă în chestiuni complexe şi sensibile de drept.
  De asemenea, competenţele sale includ şi domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Daniel este parte din toate proiectele de consultanţă şi asistenţă întemeiate pe Regulamentul General de Protecţie a Datelor. Implicarea sa în acest domeniu vizează evaluarea stadiului actual din perspectiva cerinţelor Regulamentului şi formularea de recomandări specifice, elaborarea procedurilor interne care sa asigure conformitatea şi redactarea de documente care sa îndeplinească standardele necesare asigurării unei protecţii adecvate a datelor cu caracter personal.


 • Georgiana Bălan

  Georgiana Bălan este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi deţine de asemenea o diplomă de licenţă acordată de Academia de Studii Economice şi o diplomă de master în dreptul afacerilor. Georgiana este membră a Baroului Bucureşti din 2006, iar actualmente este parte a echipei de Corporate M&A a D&B David şi Baias.

  Experienţa sa include asistenţă în tranzacţii şi acordarea de consultanţă unui portofoliu larg de clienţi alcătuit în principal din societăţi ce activează în domeniile: construcţii, electronice, imobiliare sau comerţ. Între domeniile sale de expertiză se regăsesc: dreptul societăţilor comerciale, real estate, drept comercial şi redactare de contracte. Georgiana a dobândit o vastă experienţă în gestionarea aspectelor juridice ale societăţilor comerciale, ocupând timp de 2 ani poziţia de legal-manager în cadrul unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România.


 • Lucian Bozian

  The Legal 500 – The Clients Guide to Law FirmsBozian, LucianLucian este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 2004, şi membru al Baroului Bucureşti începând cu anul 2015.

  Înainte de a profesa ca şi avocat, Lucian a activat timp de 6 ani ca şi inspector de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei în departamente importante ale autorităţii precum Cercetare, Industrie şi Energie, Carteluri. Din poziţia de inspector, Lucian a fost implicat în numeroase acţiuni de inspecţii inopinate derulate de autoritatea de concurenţă, a instrumentat investigaţii privind comportamente anticoncurenţiale de tipul înţelegerilor verticale sau de tip cartel.

  Ca şi avocat, Lucian a fost implicat în proiecte complexe precum asistarea unor importanţi clienţi în investigaţii derulate de Consiliul Concurenţei, elaborarea de opinii privind diverse concepte şi aspecte privind aplicarea regulilor de concurenţă şi de ajutor de stat, simularea de inspecţii inopinate şi implementarea de programe de conformare.


 • Radu Noșlăcan

  Radu Noşlăcan este licenţiat în drept al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi a beneficiat şi de o bursă la Universitatea din Nantes, în Franţa. Radu deţine şi o diplomă de master în achiziţii publice acordată de Universitatea Bucureşti, fiind membru al Baroului Bucureşti din 2013.

  Radu s-a alăturat D&B David si Baias in mai 2023, făcând parte din echipa de litigii. Fiind fluent în mai multe limbi de circulaţie internaţională precum engleza, franceza şi germana, Radu a asistat şi reprezentat clienţi naţionali şi internaţionali în tranzacţii comerciale şi dispute purtate în faţa instanţelor de judecată respectiv în faţa instanţelor arbitrale naţionale şi internaţionale.


 • Romana Petre

  Romana Petre este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, membră a Baroului Cluj din 2013 şi a Baroului Bucureşti din 2015.
  Romana face parte din echipa de Corporate M&A a D&B David şi Baias din mai 2015.

  Anterior colaborării cu D&B David şi Baias, Romana şi-a desfăşurat activitatea într-o firmă de avocatură românească, unde a acumulat experienţă în domeniul dreptului civil şi comercial şi a efectuat un stagiu de practică în cadrul Băncii Europene de Investiţii din Luxemburg.


 • Sonia Bălănescu

  Sonia Bălănescu este membră a echipei D&B David şi Baias încă din 2018, specializându-se în dreptul muncii, acoperind atât aspecte de consultanţă, cât şi litigii. A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. Ulterior, a finalizat cursurile unui LLM în Arbitraj Internaţional în limba engleză la aceeaşi facultate.

  Cu o vastă experienţă în domeniul dreptului muncii, ea navighează cu pricepere complexităţile contractelor colective de muncă şi negocierilor cu sindicatele/reprezentanţii angajaţilor, ale reorganizărilor, precum şi peisajului nuanţat al tranzacţiilor complexe. Ghidajul practic şi consultanţa strategică oferite în transferuri de angajaţi şi integrarea acestora ca rezultat al fuziunilor şi achiziţiilor, precum şi în ceea ce priveşte restructurările de personal, contribuie nu doar la conformitatea legală, ci şi la tranziţii fluide.

  Rolul ei se extinde către proiecte complexe legate de forţa de muncă independentă şi potenţiale riscuri de muncă nedeclarată, precum şi în ceea ce priveşte structurarea relaţiilor de furnizare a serviciilor pentru a diminua potenţiala recalificare în leasing de personal. Dincolo de responsabilităţile sale, Sonia adoptă o abordare proactivă şi desfăşoară programe dinamice de formare care acoperă diverse aspecte ale dreptului muncii (cum ar fi diversitatea şi incluziunea, discriminarea şi hărţuirea etc.), contribuind semnificativ la cultivarea unei culturi de învăţare continuă în cadrul firmelor clienţilor.


 • Sonia Voinescu

  Sonia Voinescu este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, beneficiind în această perioadă şi de o bursă de studiu la Universitatea din Viena. De asemenea, Sonia a absolvit programul de masterat în Dreptul afacerilor la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi este membră a Baroului Bucureşti din 2013.

  Experienţa Soniei acoperă ariile dreptului comercial şi al concurenţei, implicarea sa în ultimii ani acoperind servicii precum revizuirea de contracte complexe din perspectiva dreptului concurenţei, organizarea şi susţinerea unor traininguri şi seminarii specializate, asistarea clienţilor cu obţinerea autorizărilor din partea Consiliului Concurenţei în domeniul concentrărilor economice, sprijinirea clienţilor pe tot parcursul investigaţiilor antitrust declanşate de Consiliul Concurenţei (începând cu etapa inspecţiilor inopinate, trecând prin diverse faze de recunoaştere a vinovăţiei, angajamente sau strategii de full defence), implementarea unor programe de conformare cu dreptul concurenţei sau analize de risc pentru identificarea unor riscuri punctuale.

  În ultimii ani, împreună cu o echipă pluridisciplinară formată din specialişti în analiză financiară ai PwC România, Sonia a asistat numeroşi clienţi şi în sfera ajutoarelor de stat, acordând consultanţă şi asistenţă unui portofoliu larg de clienţi în accesarea cu succes a finanţărilor publice sau notificarea unor măsuri de ajutor de stat la Comisia Europeană, precum şi în domeniul restructurării întreprinderilor publice aflate în dificultate. Echipa D&B David şi Baias

Consilieri
Avocaţi seniori coordonatori
Avocaţi seniori
Avocaţi colaboratori
Avocaţi juniori
Consultanţi

Parteneri D&B David şi Baias

Sorin David
Dan Dascălu
Anda Rojanschi
Ana-Maria Iordache
Mihail Boian
Cristina Păduraru
Ovidiu Bold