O echipă de succes descoperă cele mai potrivite soluţii şi creează legături eficiente între acestea.

ANDREI IANCU

Andrei Iancu este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, precum şi al studiilor de master în Dreptul Afacerilor, în cadrul aceleiaşi facultăţi şi este membru al Baroului Bucureşti din anul 2012.
Andrei s-a alăturat echipei de litigii fiscale a D&B David şi Baias în noiembrie 2015. Domeniile sale de expertiză sunt dreptul fiscal, litigiile civile şi comerciale, precum şi executarea silită. Înainte de a se alătura echipei D&B David şi Baias, Andrei a activat în cadrul departamentului de litigii şi arbitraj din cadrul unei firme de avocatură, dobândind experienţă în litigii civile, administrative şi comerciale.
Andrei a fost colaborator extern al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, la disciplina Drept fiscal. De asemenea, este colaborator permanent al revistei Tax Magazine, precum şi coautor al lucrării “Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole”, apărută la ed. Solomon in 2016 şi „Manual de drept fiscal. Ediţia a III-a”, apărută în anul 2017 la aceeaşi editură.

CRISTINA PĂDURARU

Cristina Păduraru este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi membră a Baroului Bucureşti din ianuarie 2012.

Cristina s-a alăturat echipei de Corporate M&A a D&B David şi Baias în septembrie 2012.

Domeniile de expertiză ale Cristinei includ dreptul comercial şi cel al societăţilor comerciale cât şi fuziuni şi achiziţii.

GEORGIANA BĂLAN

Balan_Georgiana_2015

Georgiana Bălan este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi deţine de asemenea o diplomă de licenţă acordată de Academia de Studii Economice şi o diplomă de master în dreptul afacerilor. Georgiana este membră a Baroului Bucureşti din 2006, iar actualmente este parte a echipei de Corporate M&A a D&B David şi Baias.

Experienţa sa include asistenţă în tranzacţii şi acordarea de consultanţă unui portofoliu larg de clienţi alcătuit în principal din societăţi ce activează în domeniile: construcţii, electronice, imobiliare sau comerţ. Între domeniile sale de expertiză se regăsesc: dreptul societăţilor comerciale, real estate, drept comercial şi redactare de contracte. Georgiana a dobândit o vastă experienţă în gestionarea aspectelor juridice ale societăţilor comerciale, ocupând timp de 2 ani poziţia de legal-manager în cadrul unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România.

IOANA CERCEL

Ioana Cercel este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi a Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene.

De asemenea, a urmat cursurile programului de Master în Dreptul Afacerilor organizat de Universitatea din Bucureşti. Este membră a Baroului Bucureşti din februarie 2009.

Ioana s-a alăturat echipei D&B în 2011 şi face parte din departamentul de litigii, fiind specializată în litigii civile şi comerciale.

LUCIAN BOZIAN

Lucian este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 2004, şi membru al Baroului Bucureşti începând cu anul 2015.
Înainte de a profesa ca şi avocat, Lucian a activat timp de 6 ani ca şi inspector de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei în departamente importante ale autorităţii precum Cercetare, Industrie şi Energie, Carteluri. Din poziţia de inspector, Lucian a fost implicat în numeroase acţiuni de inspecţii inopinate derulate de autoritatea de concurenţă, a instrumentat investigaţii privind comportamente anticoncurenţiale de tipul înţelegerilor verticale sau de tip cartel.
Ca şi avocat, Lucian a fost implicat în proiecte complexe precum asistarea unor importanţi clienţi în investigaţii derulate de Consiliul Concurenţei, elaborarea de opinii privind diverse concepte şi aspecte privind aplicarea regulilor de concurenţă şi de ajutor de stat, simularea de inspecţii inopinate şi implementarea de programe de conformare.

OVIDIU BOLD

Bold_Ovidiu_2015

Ovidiu Bold este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi membru al Baroului Bucureşti din anul 2009. Ovidiu face parte din echipa de Servicii Financiare din cadrul D&B David şi Baias şi a acumulat experienţă în special în domeniul dreptului bancar, al pieţelor de capital, al protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi în materia dreptului societăţilor comerciale.

Ovidiu a fost implicat în acordarea de asistenţă juridică oferită către instituţii financiare nebancare, societăţi de administrare a investiţiilor şi societăţi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu privire la efectuarea de operaţiuni precum transfer de portofolii de credite, modificări în structura acţionariatului sau majorări de capital social. De asemenea, Ovidiu a acordat asistenţă juridică în cadrul unui proiect ce viza constituirea unei instituţii de credit, precum şi asistenţă în relaţia cu diverse autorităţi de reglementare din domeniul serviciilor financiare.