Proiecte de succes (prezentare selectivă)

Fuziuni şi Achiziţii

 • D&B David şi Baias a asistat un important dezvoltator imobiliar la vânzarea întregului pachet de acţiuni deţinute în societăţi deţinătoare a Iris Shopping Center din Piteşti, prin pregătirea documentelor tranzacţiei şi asistenţă la negocierea acestora.
 • D&B David şi Baias a acordat asistenţă juridică uneia dintre cele mai importante societăţi de logistică din România, pentru achiziţionarea participaţiei într-o altă societate din domeniu. D&B a acordat, în principal, asistenţă la negociere în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare şi pe parcursul implementării mecanismului de funcţionare agreat, precum şi asistenţă constând în pregătirea şi depunerea la Consiliul Concurenţei din România a notificării de concentrare economică.
 • D&B David şi Baias a acordat asistenţă juridică unui fond de investiţii turcesc la vânzarea, împreună cu un grup de investitori turci, a unui pachet de 96% din acţiunile deţinute într-o societate românească (şi indirect în filiala acesteia) activă în furnizarea de servicii de emitere şi personalizare a cardurilor, de operaţiuni şi procesări de tranzacţii la terminale, ATM şi POS, precum şi de servicii de switching şi e-commerce.
 • D&B David si Baias a asistat cel de-al doilea producător de mezeluri din România pe parcursul negocierilor şi implementării unui joint-venture strategic cu unul dintre cei mai importanţi jucători europeni în această industrie, asociere în care clientul nostru va deţine majoritatea. Serviciile noastre juridice au constat în asistenţă pe parcursul negocierii documentelor tranzacţiei, inclusiv consultanţă cu privire la structurarea tranzacţiei (în colaborare cu PwC), realizarea unei analize juridice şi asistenţă ambelor părţi pentru obţinerea deciziei de autorizare a joint-venture de către Consiliul Concurenţei (procesul de notificare este în curs).
 • D&B David şi Baias a acordat asistenţă juridică unui mare operator de telefonie mobilă din România pentru achiziţionarea unui retailer de pe piaţa locală, Asistenţa noastră juridică a constat în principal în pregătirea unui raport de due diligence, redactarea şi revizuirea contractului de vânzare-cumpărare, participarea la discuţii şi întâlniri cu reprezentanţii clientului şi ai grupului de societăţi din care clientul face parte, acordarea de asistenţă la negociere în vederea semnării, pregătirea şi depunerea la Consiliul Concurenţei din România a notificării de concentrare economică şi obţinerea autorizaţiei Consiliului Concurenţei.
 • D&B David şi Baias a acordat asistenţă juridică vânzătorului pentru vânzarea către al doilea mare producător de lactate din lume, a afacerii cu lactate operate de un grup de societăţi româneşti. Valoarea tranzacţiei a fost estimată de mass-media la 70-90 milioane de Euro. Asistenţa acordată de D&B a constat în redactarea contractului de vânzare-cumpărare şi a altor documente aferente tranzacţiei, precum şi asistenţă în timpul negocierilor.
 • D&B David şi Baias a acordat asistenţă societăţii care operează cea mai mare reţea de magazine tip supermarket din Bucureşti – pe parcursul procesului de achiziţionare a unei reţele locale de magazine. Valoarea tranzacţiei a fost de 18,6 milioane de Euro. Asistenţa D&B a constat în analiză juridică de partea cumpărătorului, redactarea documentelor aferente tranzacţiei, precum şi asistenţă pe parcursul negocierilor în faţa Consiliului Concurenţei.
 • D&B David şi Baias a acordat asistenţă unuia dintre cei mai importanţi dezvoltatori imobiliari, pentru vânzarea unui mare proiect comercial situat în zona de sud-est a Bucureştiului către o societate germană de investiţii imobiliare. Tranzacţia, cu o valoare apreciată în mass–media la 147 milioane EUR a fost cea mai mare tranzacţie cu un spaţiu comercial realizată vreodată în România.
 • D&B a asistat un mare fond britanic de investiţii unul dintre cele mai importante fonduri imobiliare, activ în domeniul spaţiilor industriale pe parcursul achiziţiei unui parc industrial. Tranzacţia, cu o valoare mai mare de 70 de milioane de EURO a fost la momentul respectiv tranzacţia cu privire la spaţii industriale cu cea mai mare valoare de pe piaţa imobiliară din România;
 • D&B David şi Baias a acordat asistenţă la vânzarea celei mai mari societăţi de îmbuteliere a apei minerale din România către producătorul numărul 1 de băuturi răcoritoare, fiind prima achiziţie a liderului mondial a unei unităţi de apă naturală carbogazoasă din sud-estul Europei.
 • D&B David şi Baias a acordat consultanţă şi asistenţă juridică celui mai mare furnizor din România de iluminat public şi managerilor acesteia în procesul de preluare a controlului acesteia – leveraged management buy out (prima preluare de acest gen din România). Astfel, D&B a fost implicată în structurarea tranzacţiei, coordonarea negocierilor cu acţionarii vânzători şi cu finanţatorul, redactarea şi negocierea documentaţiei necesare achiziţiei şi asistarea societăţii şi a conducerii acesteia în executarea tranzacţiei. Valoarea tranzacţiei a fost apreciată în mass–media la 30 – 35 milioane de USD.

Proiecte de restructurare

 • Asistenţă pentru fuziunea societăţilor din grup – D&B David şi Baias (în cooperare cu departamentele fiscal şi financiar ale PwC) a asistat societăţile parte a unui grup românesc, important producător român de materiale de construcţii, primul producător de polistiren extrudat şi polistiren expandat în cadrul procesului de fuziune finalizat în decembrie 2008. Procesul de fuziune a urmărit consolidarea activităţii celor trei societăţi şi simplificarea tranzacţiilor comerciale.
 • D&B David si Baias (in colaborare cu PwC Romania) a acordat asistenţă societăţilor din grupul celui mai mare lanţ de supermarket-uri din Bucureşti pe parcursul procesului de fuziune în care au fost implicate şase societăţi. Scopul fuziunii a fost consolidarea activităţii celor şase societăţi şi optimizarea managementului activităţii de grup.
 • Asistenţă acordată celei mai mari bănci româneşti constând în consultanţă şi coordonarea restructurării activităţilor din străinătate ale acesteia, în unele jurisdicţii din Uniunea Europeană, inclusiv din Marea Britanie ( în cooperare cu Landwell şi PwC) – D&B David şi Baias a oferit consultanţă pentru stabilirea planului de reorganizare a participaţiilor în cele trei filiale din Franţa, Germania şi Marea Britanie ale băncii şi asistenţă pentru implementarea acestui plan. Rezultatul acestei restructurări a fost că activităţile celor trei filiale s-au concentrat în cadrul unei singure filiale celelalte fiind transformate în sucursale ale acestei filiale. Proiectul a presupus îmbinarea mai multor competenţe (juridice, de reglementare, fiscale, contabile etc) din toate ţările implicate şi proceduri în faţa autorităţilor de reglementare din toate aceste ţări. Rolul D&B în acest proiect a fost pe lângă cel de expert juridic şi în aspecte de reglementare din perspectiva legii române şi de coordonator al echipelor implicate.
 • Asistenţă pentru fuziunea societăţilor din grup – D&B David şi Baias (în cooperare cu departamentele fiscal şi financiar ale PwC) a asistat societăţile parte dintr-un mare grup francez specializat în producţia de anvelope în cadrul procesului de fuziune finalizat în decembrie 2008, proces în care au fost implicate cinci societăţi româneşti cu scopul de a optimiza administrarea activităţii societăţilor grupului.
 • Asistenţă juridică acordată unei bănci internaţionale prezentă în România cu privire la procesul de restructurare a filialei româneşti a băncii.
 • Asistenţă juridică acordată celui mai mare producător român de programe antivirus cu privire la procesul de restructurare, menit să separe activele societăţii, astfel încât să se încheie o tranzacţie specifică (e.g. fuziune, majorare şi reducere de capital social).
 • Asistenţă juridică acordată unui mare producător de ciment din România cu privire la procesul de restructurare (fuziune urmată de reducerea capitalului social).
 • Asistenţă juridică acordată unui mare furnizor român de componente IT cu privire la procesul de divizare (divizare parţială ca urmare a incorporării a cinci entităţi noi).