Achiziţii Publice


Servicii juridice pentru operatorii economici

 • consultanţă cu privire la interpretarea şi aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice şi a PPP-urilor;
 • asistenţă pentru finalizarea procedurilor de achiziţie publică/concensiuni/PPP:
  • redactarea solicitărilor de clarificări;
  • asistenţă în selecţie şi evaluare;
  • negocierea, încheierea şi executarea contractului.
 • asistenţă pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri publice;
 • asistenţă şi reprezentare în procedurile de soluţionare a litigiilor (autoritatea de reglementare şi instanţele judecatoreşti);
 • finanţarea şi privatizarea proiectelor;
 • structurarea societăţilor cu capital mixt.

Servicii juridice pentru autorităţile contractante

 • consultanţă cu privire la interpretarea şi aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice;
 • asistenţă juridică în pregatirea documentaţiei de atribuire în conformitate cu legislaţia aplicabilă;
 • asistenţă juridică în cadrul atribuirii contractelor de achiziţie publică/ concesiune;
 • asistenţă juridică pentru negocierea, încheierea şi executarea contractelor de achiziţie publică şi de parteneriat public-privat;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa CNSC şi a instanţelor de judecată în ceea ce priveşte litigiile privind achiziţiile publice.