• Consultanţă pe probleme referitoare la proprietatea intelectuală, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi în considerarea intereselor clientului;
  • Consultanţă privind creaţiile susceptibile de a fi protejate fie prin dreptul de proprietate industrială, fie prin dreptul de autor;
  • Consultanţă în probleme de folosire nepermisă a brandurilor de către terţi, folosire nepermisă a conceptelor de afaceri şi ideilor în care s-a investit substanţa economică, publicitate înşelatoare şi comparativă etc;
  • Îndeplinirea diferitelor proceduri pe lângă autorităţile competente, consultanţa juridică pentru protejarea şi exploatarea brevetelor, a mărcilor de comerţ, a drepturilor de autor, a know-how-ului şi a altor drepturi de proprietate intelectuală;
  • Consultanţă privind interpretarea şi aplicarea prevederilor specifice în materie de proprietate intelectuală şi protejarea creaţiilor intelectuale;
  • Consultanţă pe plan comercial şi normativ în materie de telecomunicaţii, difuzare, informatică, internet, comerţ electronic, protecţia bazelor de date şi a programelor informatice din punct de vedere legal, precum şi în materie de semnături digitale, media şi protecţia datelor;
  • Redactarea şi/sau revizuirea unor contracte de licenţă/cesiune de licenţă şi a unor contracte de franciză;
  • Asigurarea protecţiei juridice a reclamelor, afişelor publicitare şi/sau a oricăror altor tipuri de materiale promoţionale, fie că acestea reprezintă opere la comandă sau nu;
  • Protecţia juridică a website-urilor şi a conţinutului acestora, precum şi consilierea juridică în vederea asigurării conformitaţii website-urilor şi a conţinutului acestora cu legislaţia română aplicabilă;
  • Consultanţă cu privire la software şi aspecte legate de software;
  • Consultanţă cu privire la migrarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul aceluiaşi grup de societăţi.

Contact

Sorin David, Partener Coordonator
sorin.david@david-baias.ro

Proiecte de succes