Proprietate Intelectuală


  • Consultanţă generala în materia proprietăţii intelectuale;
  • Consultanţă privind creaţiile susceptibile de a fi protejate confom legislaţiei specifice;
  • Consultanţă şi asistenţă în cazul folosirii nepermise a drepturilor de proprietate intelectuala de către terţi;
  • Consultanţă şi asistenţă în relaţie cu autorităţile locate şi internaţionale competente în materia proprietăţii intelectuale;
  • Redactarea şi/sau revizuirea de contracte de licenţă /cesiune de licenţă;
  • Asigurarea protecţiei juridice a reclamelor, afişelor publicitare şi/sau a oricăror altor tipuri de materiale promoţionale, fie că acestea reprezintă opere la comandă sau nu;
  • Consultanţă privind protecţia website-urilor şi a conţinutului acestora, precum în vederea asigurării conformitaţii website-urilor şi a conţinutului acestora cu legislaţia aplicabilă;
  • Consultanţă cu privire drepturile de proprietate intelectuală asupra programelor de calculator;
  • Consultanţă cu privire la migrarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul aceluiaşi grup.