Echipa de avocaţi D&B David si Baias, specializată în dreptul mediului, cu sprijinul echipei de mediu din PwC Romania, oferă servicii de consultanţă integrate cu privire la protecţia mediului, acoperind aspecte juridice, tehnice şi fiscale. D&B conştientizează importanţa protecţiei mediului pentru dezvoltarea economiei, căutând în mod constant soluţii inovative şi practice pentru problemele complexe care rezultă din legile şi politicile care guvernează protecţia mediului.

Firma noastră de avocatură acordă consultanţă juridică în domeniul dreptului mediului cu privire la următoarele aspecte:

  • asistenţă juridică privind modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţii societăţii în scopul evaluării nivelului de conformare al companiei cu cerinţele legislaţiei de mediu sau cu alte standarde specifice;
  • asistență în efectuarea unor rapoarte de tip due diligence cu accent pe analiza problemelor de mediu pentru diferite tipuri de tranzacţii (fuziuni, achiziţii etc.);
  • asistenţă juridică cu privire la raporturile juridice cu autorităţile şi instituţiile publice competente în materia dreptului mediului, precum şi cu privire la îndeplinirea diverselor proceduri prevăzute de lege;
  • redactarea sau revizuirea clauzelor contractuale referitoare la împărţirea obligaţiilor de mediu;
  • revizuirea autorizaţiilor şi avizelor societăţii din perspectiva prevederilor specifice dreptului mediului;
  • consultanţă privind interpretarea şi aplicarea diferitelor proceduri privind probleme de drept al mediului;
  • asistență și reprezentare în litigii administrative în legătură cu diferite aspecte de mediu.

Contact

Sorin David, Partener Coordonator
sorin.david@david-baias.ro