Dreptul Mediului


  • Asistenţă juridică privind modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţii societăţii în scopul evaluării nivelului de conformare al acesteia cu cerinţele legislaţiei de mediu sau cu alte standarde specifice;
  • Asistenţă în efectuarea unor rapoarte de tip due diligence cu accent pe analiza problemelor de mediu pentru diferite structuri de tranzacţii (transfer de business, fuziuni, achiziţii etc.);
  • Asistenţă în pregătirea notificărilor aplicabile în cazul modificărilor apărute la nivelul societăţilor titulare de acte de reglementare în domeniul mediului (decizia etapei de încadrare, aviz de mediu, acord de mediu, autorizaţie de mediu);
  • Asistenţă juridică cu privire la raporturile juridice cu autorităţile şi instituţiile publice competente în materia dreptului mediului, precum şi cu privire la îndeplinirea diverselor proceduri prevăzute de lege;
  • Redactarea sau revizuirea clauzelor contractuale referitoare la împărţirea obligaţiilor de mediu;
  • Consultanţă juridică cu privire la procedura obţinerii autorizaţiilor şi avizelor societăţii, precum şi revizuirea acestora din perspectiva prevederilor specifice dreptului mediului;
  • Consultanţă privind interpretarea şi aplicarea diferitelor proceduri privind probleme de drept al mediului;
  • Asistenţă juridică privind cerinţele legale în materia managementului deşeurilor (colectare, transport, tratare, reciclare şi depozitare);
  • Asistenţă şi reprezentare în litigii administrative privind diverse probleme de dreptul mediului.