Sustenabilitate (ESG)


Analiza „ESG Regulatory Readiness”

Analiza de tip „Regulatory Readiness” se referă la pregătirea şi capacitatea unei companii de a se conforma şi de a răspunde în mod eficient la reglementările şi cerinţele legate de aspectele de mediu, sociale şi de guvernanţă (ESG). Echipa noastră de avocaţi va analiza şi va pregăti rapoarte aplicate privind starea de pregătire a companiei şi capacitatea de a respecta reglementările emergente şi în evoluţie referitoare la aspectele de mediu, sociale şi de guvernanţă (ESG).

Analiza „ESG Benchmark”

Companiile apreciază posibilitatea de a compara angajamentul lor ESG cu cel al competitorilor din industrie, de a primi îndrumări de la experţi care monitorizează schimbările în evoluţia constantă a guvernanţei şi raportării şi de a automatiza fluxurile de lucru pentru a economisi timp. Suntem aici pentru a vă ajuta să înţelegeţi cele mai importante tendinţe din industria dvs. şi principalele acţiuni întreprinse de competitori în domeniul ESG.

Evaluarea decalajelor ESG

Echipa noastră multidisciplinară de avocaţi vă poate ajuta să evaluaţi şi să identificaţi discrepanţe sau decalaje între reglementările ESG şi cele mai bune practici din industrie si starea actuală a companiei dvs., respectiv obiectivele dorite în ceea ce priveşte ESG asistându-va ulterior să pregătiţi un plan de acţiune pentru a îmbunătăţi angajamentele ESG.

Elaborarea de politici ESG

Odată ce înţelegeţi contribuţia ESG a companiei dvs. şi problemele care contează cel mai mult pentru părţile interesate, este momentul să elaboraţi politici si proceduri pentru setarea cadrului intern ESG. Politicile nu numai că demonstrează public angajamentul dvs., deoarece le puteţi indica, ci ajută şi angajaţii să rămână pe drumul cel bun, stabilind clar obiectivele şi priorităţile.

Suntem aici pentru a vă ajuta să elaboraţi:

  • Politici de mediu (gestionarea deşeurilor, gestionarea apei, politica fără hârtie, etc.)
  • Politica drepturilor omului
  • Politica de diversitate şi incluziune
  • Politica anti-corupţie şi de conduită etică
  • Politica de protecţie a informatorilor
  • Politica lanţului de aprovizionare
  • Politici de guvernanţă şi de consiliu

Revizuirea contractelor şi implementarea clauzelor ESG

Companiile se bazează din ce în ce mai mult pe clauzele contractuale ca mijloc de implementare şi încorporare a angajamentelor lor ESG, pentru a spori vizibilitatea şi controlul asupra riscurilor legate de ESG, gestionarea expunerii, transferarea responsabilităţii în lanţurile de aprovizionare şi gestionarea profilului de risc ESG al unei părţi contractante. Avocaţii noştri specializaţi vă pot ajuta să analizaţi măsura în care trebuie să creaţi, să modificaţi şi să îmbunătăţiţi clauzele contractuale care se referă sau ar putea avea legătură cu aspectele ESG.

ESG Due Diligence

Due diligence ESG ajută afacerile să identifice şi să reducă riscurile ESG, să îmbunătăţească relaţiile cu părţile interesate şi să-şi îmbunătăţească performanţa generală. Prin efectuarea unei analize de tip due diligence ESG, afacerile pot asigura conformitatea cu cerinţele reglementărilor, pot identifica oportunităţi de economisire a costurilor şi de avantaj competitive. Echipa noastră de experţi oferă soluţii personalizate pentru a aborda problemele unice legate de ESG ale fiecărei afaceri, oferind sprijin pe întreaga durată a procesului de due diligence.

Analiză pentru reducerea riscului de greenwashing

Companiile îşi revizuiesc deja tipurile de informaţii pe care le raportează din perspectiva ESG. Fie că este vorba despre angajamentul faţă de mediu sau despre eforturile de diversificare a conducerii, companiile îşi documentează performanţa şi împărtăşesc rezultatele public, ceea ce creşte riscul de greenwashing. Experţii noştri juridici vă pot ajuta să analizaţi toate divulgările publice şi să vă asiguraţi că evitaţi riscul de a induce în eroare consumatorii şi de a fi acuzati de greenwashing.

Stabilirea departamentelor ESG şi a rolurilor / responsabilităţilor ESG

Experţii noştri vă pot ajuta să identificaţi o soluţie adecvată pentru compania dvs., fie că implică înfiinţarea unui departament ESG sau desemnarea unor responsabilităţi ESG.

Traininguri ESG

Echipa noastră multidisciplinară de avocaţi oferă cursuri de formare ESG generale sau personalizate, oferind o analiză detaliată a numeroşilor factori ai ESG.