IT & Telecom


  • Consultanţă cu privire la diverse aspecte specifice activităţii IT&Telecom
  • Consultanţă şi asistenţă în relaţie cu autorităţile competente
  • Consultanţă şi asistenţă în vederea implementării reglementărilor specifice Telecom în activitatea curentă şi în legătură cu principalele tipuri de contracte încheiate pe piaţa Telecom (e.g., contracte de abonament);
  • Consultanţă privind protecţia conţinutului transmis sau accesibil prin intermediul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului atât din perspectiva reglementărilor specifice industriei Telecom, cât şi a protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală.