Clasamente 2019

D&B David şi Baias – un parteneriat pentru succes.

Într-un parteneriat, succesul este al parteneriatului. Echipa câştigă şi odată cu ea, fiecare membru al ei.

Chambers Europe 2019


TAXE – BANDA 1

Echipa D&B de taxe şi impozite este specializată în probleme fiscale contencioase şi necontencioase şi are o experienţă dovedită în proceduri în faţa instanţelor din România şi UE de contestare a deciziilor de impunere nefavorabile. Avocaţii D&B se ocupă de cazuri legate de TVA, impozite pe profit şi legislaţia privind taxele de mediu, oferă servicii de consultanţă fiscală prin legătura strânsă cu PwC, asistă companiile în procese de fuziune şi consiliază clienţii din sectoarele industriei de producţie şi energetice, iar recent şi-a extins activitatea şi în sectorul farmaceutic .

Practica de vârf referitoare la „legea fiscală” se evidenţiază printr-o „prezenţă excelentă în instanţă” şi „răspunsurile rapide” ale avocaţilor.
Avocaţii D&B au reprezentat Yazaki Europe în procedurile privind dreptul companiei de a beneficia de rambursarea cu întârziere a TVA-ului.

Dan Dascălu reprezintă clienţi interni şi internaţionali în litigii fiscale, cu accent pe anularea şi rambursarea TVA, precum şi pe taxele pe mediu şi impozitul pe profit.

Mărturii ale clienţilor:

  • O sursă observă: „Dan identifică şi sesizează tendinţele în practica judiciară cu anticipaţie”. Un alt client consideră că acesta dă dovadă „atât de abilităţi teoretice, cât şi de pragmatism”.
  • O altă sursă apreciază capacitatea D&B de a „veni cu abordări noi în cazuri specifice”.

CONCURENŢĂ / ANTITRUST – BANDA 1

Chambers and Partners Europe situează D&B David şi Baias în cadrul firmelor de avocatură din prima bandă în domeniul dreptului concurenţei/Antitrust, menţionând că aceasta este recunoscută ca o alegere excelentă pentru reprezentarea marilor corporaţii internaţionale în cadrul investigaţiilor efectuate de către Consiliul Concurenţei din România, inclusiv în privinţa unor acuzaţii privind pretinse înţelegeri ilegale de fixare a preţurilor, abuzul de poziţie dominantă şi schimbul de informaţii sensibile între concurenţi, precum şi în cazuri de practici concertate. De asemenea, D&B deţine o expertiză puternică pe aspectele de conformare cu regulile de concurenţă, inclusiv în privinţa elaborării modelelor de distribuţie, având un portofoliu de clienţi din sectoare precum cel farmaceutic, industrial şi energetic. Clienţii apreciază abordarea practică, pro-business, a D&B.

Avocaţii D&B au reprezentat Energobit în cadrul unei investigaţii a Consiliului Concurenţei având ca obiect trucarea licitaţiilor pentru încredinţarea contractelor de efectuare a lucrărilor de mentenanţă şi îmbunătăţire a reţelei energetice naţionale a României.

Mărturii ale clienţilor:

  • Unul dintre clienţi precizează: „Avocaţii reacţionează şi dau răspunsuri pe loc. În activitatea noastră avem nevoie de răspunsuri prompte sau cel puţin o idee privind modul în care lucrurile ar putea evolua din perspectivă juridică”.
  • O altă persoană intervievată este de acord, remarcând cu entuziasm: „Ne înţeleg în detaliu afacerea şi necesităţile”, adăugând: „Ne oferă consultanţă juridică practică”.
  • Sorin David, Eminent Practitioner, este considerat principalul expert în domeniul dreptului concurenţei. Clienţii evidenţiază viziunea şi experienţa lui, spunând: „Am multă încredere în recomandările lui.” Sorin acordă consultanţă clienţilor locali implicaţi în investigaţii.

SOCIETĂŢI COMERCIALE/FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII – BANDA 3

D&B este frecvent mandatată de antreprenori pentru a acţiona pe partea de vânzare în tranzacţiile de fuziuni şi achiziţii. Firma se ocupă de tranzacţiile de tip capitaluri mijlocii pe partea de achiziţie în numele companiilor de portofoliu de capital privat sau al clienţilor privaţi, adesea cu sprijinul unei echipe puternice în domeniul legii concurenţei, reunind expertiză juridică corporativă şi fiscală pentru consilierea fuziunilor dintre companiile româneşti. D&B acţionează frecvent pentru clienţi din sectoarele ştiinţelor vieţii şi din sectorul energetic. D&B asistă, de asemenea, clienţii din sectorul retail în tranzacţii corporative cu proprietăţi imobiliare.

Anda este o persoană cheie în echipa de Fuziuni şi Achiziţii şi conduce diverse tranzacţii imobiliare, în domeniul sănătăţii, alimentaţiei şi băuturilor.

Sorin David, Practician Eminent, este un avocat foarte respectat pe piaţă, cu o experienţă considerabilă în materie de drept corporativ. Clienţii îi evidenţiază „perspicacitatea şi înţelegerea în afaceri” şi spun că „oferă feedback imediat şi valoros”.

Mărturii ale clienţilor:

  • Clienţii apreciază că „avocaţii oferă sfaturi bune în ceea ce priveşte afacerile şi subliniază lucruri care ne-au scăpat din vedere”.
  • Persoanele intervievate subliniază şi disponibilitatea echipei, spunând: „Întotdeauna putem discuta cu avocaţii, indiferent că e vorba despre probleme mici sau mari”.
  • Clienţii o descriu pe Anda Rojanschi, avocat banda 3, ca „o persoană deschisă, inteligentă şi capabilă să înţeleagă rapid toate rezultatele posibile”. Anda a primit, de asemenea, laude şi pentru abilităţile sale de negociere, precum şi pentru capacitatea de a stabili o „relaţie bună cu cealaltă parte”.

LITIGII – Dan Dascălu, avocat BANDA 5

Dan Dascălu se remarcă în special prin expertiza sa în litigii fiscale, sursele menţionând că este „un avocat competent, în special în aspecte legate de procedurile fiscale”. De asemenea, Dan asistă clienţii în litigii comerciale mai ample.

Chambers Global 2019


SOCIETĂŢI COMERCIALE/FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII – BANDA 4

Anda este o persoană cheie în echipa de Fuziuni şi Achiziţii şi conduce diverse tranzacţii imobiliare, în domeniul sănătăţii, alimentaţiei şi băuturilor.

Sorin David, Practician Eminent, este un avocat foarte respectat pe piaţă, cu o experienţă considerabilă în materie de drept corporativ. Clienţii îi evidenţiază „perspicacitatea şi înţelegerea în afaceri” şi spun că „oferă feedback imediat şi valoros”.

Mărturii ale clienţilor:

  • Clienţii o descriu pe Anda Rojanschi, avocat banda 3, ca „o persoană deschisă, inteligentă şi capabilă să înţeleagă rapid toate rezultatele posibile”. Anda a primit, de asemenea, laude şi pentru abilităţile sale de negociere, precum şi pentru capacitatea de a stabili o „relaţie bună cu cealaltă parte”.

Legal 500


DREPTUL CONCURENŢEI – EŞALONUL 1

Legal 500 situează D&B David şi Baias în cadrul firmelor de avocatură din prima bandă în domeniul dreptului concurenţei/antitrust, menţionând că D&B David şi Baias a oferit asistenţă juridică clienţilor în mai multe investigaţii mediatizate deschise de Consiliul Concurenţei din România; printre exemple se numără reprezentarea EnergoBit în legătură cu presupuse acuzaţii de trucare a licitaţiilor şi asistenţa acordată Toneli în investigaţia privind practici anticoncurenţiale legate de stabilirea preţurilor ouălor. Sorin David este coordonatorul departamentului de Concurenţă.


TAXE – EŞALONUL 1

D&B David şi Baias a reprezentat Grup Servicii Petroliere în faţa Curţii Supreme de Justiţie, obţinând suspendarea unei decizii de impunere în valoare totală de 30 milioane euro. De asemenea, echipa a reprezentat Yazaki Europe în legătură cu anularea mai multor decizii de impunere, prin care clientului i s-a refuzat dreptul la dobânzi privind rambursarea cu întârziere a TVA. Dan Dascălu şi Anda Rojanschi coordonează departamentul şi sunt specializaţi în litigii fiscale şi, respectiv, fuziuni şi achiziţii. Printre ariile de expertiză se numără consultanţă privind aspecte legate de TVA, impozit pe profit, preţuri de transfer, contribuţii sociale, accize şi aspecte legate de dreptul mediului. Ana-Maria Iordache se remarcă, de asemenea – fiind recomandată de Next Generation Lawyer.


IT, TELECOMUNICAŢII ŞI MEDIA – EŞALONUL 2

La D&B David şi Baias, panelul de clienţi include operatori importanţi de telecomunicaţii, companii mass-media şi companii din domeniul tehnologiei. Manuela Guia reprezintă Orange, acordând asistenţă cu privire la aspectele curente ale companiei, inclusiv negocieri de contracte şi contracte de franciză. Manuela a asistat, de asemenea, Castel Film şi Media Pro în legătură cu redactarea unei propuneri de lege privind elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru industria filmului. Manuela coordonează departamentul.


SOCIETĂŢI COMERCIALE/FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII – EŞALONUL 4

Echipa de fuziuni şi achiziţii a D&B este coordonată de Anda Rojanschi şi Sorin David şi oferă asistenţă juridică cu privire la o gamă variată de aspecte legate de societăţi comerciale şi fuziuni şi achiziţii. Echipa este recunoscută de antreprenorii români pentru consultanţa acordată în cadrul vânzărilor către investitori strategici şi financiari şi, recent, a asistat acţionarii Farmexim la vânzarea participaţiilor lor către Phoenix Pharmahandel. Pe partea de achiziţii, Anda Rojanschi a asistat Voici La Mode în cursul procesului de achiziţie a trei magazine Marks & Spencer, în urma căruia clientul a devenit noul deţinător al francizei M&S în România.


LITIGII – EŞALONUL 4

Echipa D&B David şi Baias „acordă asistenţă fără cusur” şi „îşi îndeplineşte perfect rolul”, excelând în special în litigii administrative şi fiscale. Acţionând pentru Grup Servicii Petroliere, Dan Dascălu, coordonatorul echipei de litigii, a obţinut suspendarea unei decizii de impunere în valoare de 30 milioane euro la Curtea Supremă de Justiţie.

IFLR 1000


SERVICII FINANCIARE ŞI BANCARE – EŞALONUL 3

Ghidul IFLR 1000 2018-2019 clasează D&B David şi Baias în eşalonul 3 al secţiunii de Servicii Bancare & Financiare. Ovidiu Bold este menţionat ca Rising Star în Pieţe de Capital


FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII – EŞALONUL 4

D&B este o societate de avocatură de eşalonul 4 în Fuziuni şi achiziţii. Sorin David şi Anda Rojanschi sunt menţionaţi ca Highly regarded lawyers în Fuziuni şi Achiziţii.