Completarea Codului muncii: Legea nr. 241/2023

De reţinut

Completarea adusă Codului muncii are în vedere reglementarea unui nou beneficiu pentru angajaţi, şi anume posibilitatea salariaţilor care au în întreţinere copii cu vârsta de până la 11 ani de a solicita să lucreze de la domiciliu sau în regim de telemuncă, cel puţin patru zile pe lună, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.

În detaliu

Prin Legea nr. 241/2023 a fost introdus un nou articol în Codul muncii, care prevede că salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază, la cerere, de patru zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.

Dacă ambii părinţi sau reprezentanţi legali ai copiilor sunt salariaţi, cererea unui părinte/reprezentant legal pentru telemuncă/muncă la domiciliu va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal, din care trebuie să rezulte că, pentru aceeaşi perioadă, acesta nu a solicitat desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.

În cazul părintelui singur sau reprezentantului legal singur nu este necesară declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal.

Salariaţii care solicită să lucreze în regim de telemuncă/muncă la domiciliu trebuie să dispună de toate mijloacele necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile potrivit fişei postului.

[Sursa: Legea nr. 241/2023 pentru completarea Codului muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 673 din 21 iulie 2023]