Sorin David speaker în cadrul Conferinţei naţionale de drept commercial, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, 9 iunie 2017
Sorin David, Partener Coordonator al D&B David şi Baias, în calitate de speaker în cadrul Conferinţei naţionale de drept comercial, a susţinut o prezentare pe tema „Nulitățile absolute în dreptul comercial român: o specie pe cale de dispariție?”. Tematica evenimentului a fost conturată in jurul diferitelor probleme de drept commercial precum fuziunea, divizarea, procedura insolvenţei, probleme privind administrarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, probleme dreptului comercial în raport cu dreptul civil, gestiunea riscului contractual în raporturile de afaceri etc.