Sorin David, unul din moderatorii Conferinţei ”Infracţiunile economice din dublă perspectivă: civilă şi penală”, organizată de Universitatea Româno-Americană

Bucureşti, 2 noiembrie 2016

Sorin David, partener coordonator al D&B David şi Baias, în calitate de co-moderator al conferinţei, a ţinut o prelegere pe tema „Conflictul de interese şi sancţionarea sa penală în contextul Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile”.
Conferinţa a reunit pentru prima dată practicieni în drept comercial şi în drept penal al afacerilor.