Conferinţa internaţională de dreptul concurenţei „Aplicarea la nivel naţional a articolelor 101 şi 102 din TFUE”

24 – 25 octombrie 2014

Conferinţa şi-a propus să dezbată impactul regulilor de drept european asupra cauzelor naţionale de drept al concurenţei.

Sorin David, Partener Coordonator al D&B David şi Baias,s-a numărat printre vorbitorii conferinţei si a ţinut o prelegere pe tema „Dezvoltări recente ale practicii judiciare româneşti în aplicarea articolelor 101 şi 102 TFUE”.

Sorin este şi lector universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, unde predă dreptul concurenţei şi dreptul comercial.