Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a validat argumentele avocaţilor D&B David şi Baias S.C.A., în cazul BCR Leasing

Bucureşti, 17 iulie 2014

BCR Leasing a iniţiat litigiul împotriva unei decizii de impunere emisă de organele fiscale naţionale prin care compania a fost impusă la plata unor obligaţii fiscale cu titlu de TVA şi accesorii aferente. În urma rezilierii unor contracte de leasing, BCR nu a putut recupera unele dintre bunuri, nu a emis facturi în temeiul acestor contracte şi nu a mai colectat TVA-ul aferent. Conform autorităţilor fiscale naţionale societăţile de leasing ar fi fost obligate să colecteze TVA pentru bunurile nerecuperate.
„Intervenţia CJUE confirmă încă o dată importanţa respectării dreptului european de către autorităţile naţionale, mai ales în cazuri precum acesta, în care statul a modificat deja legislaţia naţională aplicabilă litigiului, ca urmare a unei proceduri de infringement demarate de către Comisia Europeană. Hotărârea pronunţată astăzi clarifică tratamentul fiscal aplicabil bunurilor nerecuperate de către societăţile de leasing ulterior rezilierii contractelor de leasing, din culpa utilizatorilor, infirmând astfel susţinerile contrare dreptului european ale organelor fiscale si, pentru unele cazuri, chiar ale instanţelor de judecată, în pofida rezultatului clar şi evident al procedurii de infringement.”, a declarat Dan Dascălu, Partener, D&B David şi Baias, liderul echipei de litigii fiscale şi coordonatorul echipei de avocaţi implicată în acest dosar.