Avocaţii D&B David şi Baias obţin o decizie de referinţă a Curţii Europene de Justiţie în procedura de acordare a dobânzilor fiscale pentru Rafinăria Steaua Română

Curtea Europeană de Justiţie a confirmat azi interpretarea avocaţilor D&B David şi Baias în cazul Rafinăria Steaua Română vs. ANAF, arătând ca, in lumina dreptului european, contribuabilii trebuie să beneficieze de dobânzi pentru nerambursarea de către organul fiscal în termenul legal a sumelor datorate cu titlu de TVA, chiar dacă sumele datorate la rambursare au fost compensate prin decizii de compensare, anulate ulterior de instanţele de judecată.

Prin Hotărârea pronunţată in data de 24 octombrie 2013 in cauza C-431/12 Curtea Europeană de Justiţie a răspuns întrebării preliminare transmise de Înalta Curte de Casaţie si Justiţie la solicitarea Rafinăriei Steaua Romana SA, reprezentată de firma de avocatură D&B David si Baias, validând argumentele aduse de către avocaţii D&B David si Baias şi arătând că „atunci când rambursarea în favoarea persoanei impozabile a excedentului de TVA intervine după trecerea unui termen rezonabil, principiul neutralităţii sistemului fiscal al TVA ului impune ca pierderile financiare astfel generate, în detrimentul persoanei impozabile, prin indisponibilizarea sumelor de bani în cauză să fie compensate prin plata unor dobânzi de întârziere. Având în vedere aceste consideraţii, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 183 din Directiva TVA trebuie interpretat în sensul că se opune ca o persoană impozabilă care a solicitat rambursarea excedentului de TVA achitat în amonte din TVA ul pe care îl datorează să nu poată obţine din partea administraţiei fiscale a unui stat membru dobânzi de întârziere aferente rambursării efectuate tardiv de această administraţie pentru o perioadă în care erau în vigoare acte administrative care excludeau rambursarea şi care au fost anulate ulterior printr o decizie judecătorească”.

„Această hotărâre reprezintă un moment de referinţă în relaţia dintre contribuabil şi autorităţile fiscale în România. Din momentul aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, contribuabilii români dispun de un ultim refugiu – jurisprudenţa şi instanţele europene  – în cazul în care drepturile lor sunt încălcate de către autorităţile fiscale naţionale”, a declarat Dan Dascălu, Partener, D&B David şi Baias, liderul echipei de litigii fiscale şi coordonatorul echipei de avocaţi implicată în acest dosar.

Echipa de avocaţi care a asigurat succesul acestui caz  a fost condusa de Dan Dascălu – Partener D&B David şi Baias, fiind formata din Ana Maria Iordache şi Andreea Cojocaru, avocaţi specializaţi în litigii fiscale.