O echipă de succes
foloseşte ce este mai bun din contribuţia fiecărui membru.

ADINA OPREA

Adina Oprea este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Titu Maiorescu şi membră a Baroului Bucureşti din anul 2014. De asemenea, deţine o diplomă de master în dreptul afacerilor şi un certificat de absolvire a cursului intitulat „Bazele antreprenoriatului”, livrat de Institutul de Antreprenoriat din cadrul Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Frankfurt şi desfăşurat la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti.

Adina face parte din echipa de Corporate M&A a D&B David şi Baias din ianuarie 2014.

DANIEL VINEREAN

Daniel Vinerean este membru al Baroului Bucureşti de mai mult de 10 ani, alăturându-se echipei D&B David şi Baias în luna noiembrie 2017.

Fiind implicat şi coordonând numeroase proiecte de consultanţă în materia dreptului civil şi comercial, Daniel a dezvoltat o bună cunoaştere atât a nevoilor cât şi a intereselor de afaceri ale clienţilor, fiind capabil să ofere asistenţă în chestiuni complexe şi sensibile de drept.
De asemenea, competenţele sale includ şi domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Daniel este parte din toate proiectele de consultanţă şi asistenţă întemeiate pe Regulamentul General de Protecţie a Datelor. Implicarea sa în acest domeniu vizează evaluarea stadiului actual din perspectiva cerinţelor Regulamentului şi formularea de recomandări specifice, elaborarea procedurilor interne care sa asigure conformitatea şi redactarea de documente care sa îndeplinească standardele necesare asigurării unei protecţii adecvate a datelor cu caracter personal.

ROMANA PETRE

Romana Petre este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, membră a Baroului Cluj din 2013 şi a Baroului Bucureşti din 2015.
Romana face parte din echipa de Corporate M&A a D&B David şi Baias din mai 2015.

Anterior colaborării cu D&B David şi Baias, Romana şi-a desfăşurat activitatea într-o firmă de avocatură românească, unde a acumulat experienţă în domeniul dreptului civil şi comercial şi a efectuat un stagiu de practică în cadrul Băncii Europene de Investiţii din Luxemburg.

RALUCA MUSTĂCIOSU

Raluca Mustăciosu este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu şi deţine de asemenea o diplomă de licenţă acordată de Universitatea din Bucureşti pentru specializarea Administrarea Afacerilor, precum şi o diplomă de master în dreptul afacerilor.

Este membră a Baroului Bucureşti din februarie 2006 şi s-a alăturat departamentului D&B de Energie şi Resurse Naturale în aprilie 2020.
Raluca are experienţă în probleme de energie, dreptul mediului şi drept imobiliar, fiind implicată în numeroase proiecte legate de sectorul petrolului şi al gazelor naturale şi cel al energiilor regenerabile (fotovoltaice şi eoliene). A consiliat clienţii în toate fazele de dezvoltare ale proiectelor, pe aspecte de drept imobiliar (de ex., dobandirea de terenuri), de dreptul mediului şi de autorizare/reglementare, incluzând aspecte de urbanism.