Adrian Şter este partenerul coordonator al practicii de concurenţă a D&B David si Baias. Adrian este absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, al School of Law din cadrul Nottingham University şi deţine o diplomă de master în drept European obţinută la University College London, fiind specializat în legislaţia europeană şi naţională în materie de concurenţă şi în domeniul ajutorului de stat, având o experienţă cumulată de 15 ani.

Adrian Şter a acordat asistenţă juridică unui număr ridicat de clienţi din sectoare economice şi industriale diferite, incluzând petrol şi gaze, produse alimentare, transport, telecomunicaţii, sectorul farmaceutic, FMCG, retail, sectorul financiar-bancar, sectorul auto, media, echipamente agricole sau construcţii.

Asistenţa acordată de Adrian include reprezentarea clientului în cadrul investigaţiilor declanşate de autorităţi de concurenţă naţionale sau comunitare privind înţelegeri tip cartel, înţelegeri verticale sau abuzuri de poziţie dominantă, în cadrul notificărilor de concentrări economice, cu privire la negocierea de angajamente sau recunoaşteri şi a depunerii cererilor de clemenţă. Adrian organizează, de asemenea, audituri în materie de concurenţă şi sesiuni de instruire pentru clienţi şi personalul lor activ in zonele cu risc de încălcare a normelor de concurenţă şi acorda asistenţă pentru asigurarea conformării cu regulile de concurenţă aplicabile, de exemplu stabilirea unui program de conformare dedicat nevoilor clienţilor, evaluarea riscurilor concurenţiale aferente desfăşurării unei anumite activităţi, auditarea proceselor specifice fiecărei companii şi propunerea de măsuri pentru a minimiza riscurile de concurenţă identificate, restructurarea unor sisteme de distribuţie etc. Nu în ultimul rând, Adrian a acordat asistenţă clienţilor săi în faţa instanţelor naţionale, atât în acţiuni îndreptate împotriva deciziilor autorităţii de concurenţă, cât şi în cadrul unor acţiuni privind răspunderea delictuală.

Adrian este, cu regularitate, lector la conferinţe dedicate problemelor de dreptul concurenţei, fiind, de asemenea, recomandat ca expert în aceste domenii de către publicaţii prestigioase precum Chambers and Partners Europe, Legal 500 sau Who’s Who. Totodată, Adrian deţine şi poziţia de co-chair al comitetului de dreptul concurenţei din cadrul AmCham România.

Contact

Telefon: +40 21 225 3770

Email: adrian.ster@david-baias.ro