Lider european în furnizarea de date de marketing şi vânzări pentru industria farmaceutică: Consultanţă privind formalităţile de îndeplinit în vederea transferării anumitor baze de date cu caracter personal

O importantă instituţie bancară: Consultanţă şi asistenţă pentru pregătirea şi depunerea notificărilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi discuţii cu autoritatea competentă în vederea finalizării notificărilor.

Operator de telecomunicaţii: Consultanţă cu privire la aspectele şi implicaţiile de ordin juridic ale serviciilor preconizate de operatorul de telecomunicaţii din perspectiva reglementărilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private.

Lanţ de service auto: Consultanţă în legătură cu oportunitatea notificării clientului ca operator de date cu caracter personal şi asistenţă la întocmirea şi depunerea on-line a notificărilor.

O importantă societate de marketing direct din România: Consultanţă juridică acordată unei importante societăţi de marketing direct din România cu privire la diverse aspecte legate de legislaţia referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv pentru efectuarea de notificări către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau transferul către alte state de date cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări, inclusiv către state care nu asigură un nivel de protecţie adecvat.

(Reglementările Uniunii Naţionale a Barourilor din România interzic prezentarea numelui clienţilor în legătură cu proiectele asistate de avocaţi)