DREPTUL CONCURENŢEI / ANTI TRUST – BANDA 1

Chambers and Partners Europe (ediţia 2014) – clasează D&B între societăţile de avocatură din banda 1 a secţiunii Concurenţă/Practici Anticoncurenţiale, menţionând că: “Echipa acesteia este farul călăuzitor în sfera concurenţei, asistând clienţii în legătură cu aspecte de reglementare şi ajutoare de stat. Totodată, societatea asistă clienţii în investigaţii iniţiate de Consiliul Concurenţei din România privind încălcarea dreptului concurenţei, în particular referitoare la cazuri de abuz de poziţie dominantă şi carteluri. Societatea este recomandată în mod deosebit pentru cazuri de litigii privind decizii din domeniul concurenţei. Sorin David, partenerul coordonator, este unul dintre cei mai proeminenţi experţi din domeniile concurenţă şi practici anticoncurenţiale, şi totodată lector de dreptul concurenţei şi drept comercial la Universitatea Bucureşti. Sorin David este aclamat pentru expertiza sa aprofundată în domeniu: «Aş dori să-l remarc drept unul dintre cei mai buni avocaţi de pe piaţă». Manuela Guia este recomandată în mod deosebit de clienţi: «Am numai lucruri bune de spus despre Manuela; ea ne acordă asistenţă extrem de promptă, clară şi dă dovadă de diplomaţie în negocieri».”

TAXE – BANDA A 2-A

În ediţia 2014, Chambers and Partners Europe clasează D&B printre firmele de avocatură din banda a 2-a a secţiunii Taxe, menţionând că: “Echipa este cunoscută pentru expertiza sa respectată din aria fiscală, beneficiind de o relaţie de cooperare cu PwC şi accesul la reţeaua globală a companiei de audit şi consultanţă. Societatea reprezintă clienţii în litigii fiscale şi deţine expertiză în domeniile TVA şi accize. D&B a reprezentat recent Rafinăria Steaua Română într-o acţiune în pretenţii în valoare de 5 milioane EUR reprezentând dobânzi pentru plata cu întârziere a unei sume de TVA.” Dan Dascălu este partenerul coordonator al echipei de litigii.

DREPTUL MUNCII – BANDA A 3-A

În ediţia 2014 a Chambers Europe D&B este recunoscută printre societăţile de avocatură din banda a 3-a a secţiunii Dreptul muncii, menţionând următoarele: “Expertiză notabilă în dreptul muncii şi abilităţi solide de consultanţă şi conducere a litigiilor. Se remarcă în particular datorită misiunilor din ariile externalizare, restructurare, detaşare internaţională şi documentaţii angajaţi. Serviciile societăţii acoperă deopotrivă aspectele individuale şi colective ale relaţiilor de muncă. Coordonatorul echipei, Dan Dascălu, este specializat în litigii şi arbitraje privind conflictele de muncă şi posedă abilităţi interdisciplinare solide, care-i permit să combine consultanţa de drept fiscal cu cea de dreptul concurenţei.”

SOCIETĂŢI COMERCIALE / FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII – BANDA A 4-A

Chambers and Partners Europe (ediţia 2014) clasează D&B printre societăţile de avocatură din banda a 4-a a secţiunii Drept Corporatist/M&A, menţionând că: “D&B David şi Baias este o societate activă, care asistă antreprenori, companii multinaţionale şi bănci din România în ariile de expertiză M&A şi aspecte corporatiste generale. Societatea oferă o abordare de tip servicii integrate, beneficiind de expertiză în ariile de practică concurenţă şi ajutoare de stat, aspecte de reglementare, dreptul muncii şi dreptul mediului. Anda Rojanchi furnizează «răspunsuri extrem de prompte, clare şi la obiect», iar clienţii afirmă că apreciază «francheţea» ei. Anda Rojanschi conduce echipa care asistă Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în procesul de privatizare în curs a companiei de stat Oltchim.”
Sorin David este Partenerul Coordonator al D&B, fiind un avocat renumit şi respectat în domeniul dreptului corporatist. Sorin a condus echipa care a acordat asistenţă privind vânzarea pachetului majoritar al EnergoBit, şi totodată este activ în mediul academic.