CONCURENŢĂ / ANTITRUST

D&B David şi Baias este firma puternic recomandată.

TAXE

D&B David şi Baias este firma puternic recomandată.

CORPORATE / M&A

D&B David şi Baias este firma recomandată.

PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

D&B David şi Baias este firma recunoscută.